L 122 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter. (Hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering m.v. af køretøjer, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter).

Formålet med loven er at rette op på nogle uhensigtsmæssigheder i reglerne om registrering af køretøjer, registreringsafgift af køretøjer og forbrugsregistrering af energiafgifter.

I loven indgår der regler, der skal bane vejen for den digitalisering af arbejdet med at registrere køretøjer, som skal finde sted medio 2012.

Der indgår også regler om forenkling og udligning af priserne for registrering af køretøjer og for nummerplader.

Derudover gør man reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift ved leasing smidigere ved at åbne for skift af leasingtager/-giver i en godkendt leasingkontrakt.

Fremsat den: 28. marts 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

Bilag 2

Henvendelse af 22/3-12 fra Applus Bilsyn m.fl.

Bilag 3

Skatteministerens kommentar til Danske Advokaters høringssvar af 28/3-12

Bilag 4

Henvendelse af 16/4-12 fra Forsikring og Pension og Forbrugerrådet

Bilag 5

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/3-12 fra Applus Bilsyn m.fl.

Bilag 6

Henvendelse af 19/4-12 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 7

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Henvendelse af 24/4-12 fra Finans og Leasing

Bilag 9

Henvendelse af 25/4-12 fra Applus vedrørende præsentation til foretræde

Bilag 10

1. udkast til betænkning

Bilag 11

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 16/4-12 fra Forsikring og Pension og Forbrugerrådet

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 19/4-12 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/4-12 fra Finans og Leasing

Bilag 15

2. udkast til betænkning

Bilag 16

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 25/4-12 fra Applus+ Bilsyn, A-Inspektion, Dansk Lokal Syn, Danske Synsvirksomheder, FDM test og bilsyn og PAVA Bilsyn

Bilag 17

Henvendelse af 3/5-12 fra Finans og Leasing

Bilag 18

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 19

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 3/5-12 fra Finans og Leasing

Bilag 20

3. udkast til betænkning

Bilag 21

Henvendelse af 7/5-12 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 22

Henvendelse af 7/5-12 fra Applus+ Bilsyn, A-Inspektion, Dansk Lokal Syn, Danske Synsvirksomheder, FDM test og bilsyn og PAVA Bilsyn

Bilag 23

Yderligere ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 24

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7. maj 2012 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 25

4. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren er indstillet på at foretage en opdeling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om begrundelsen for, at godtgørelsen til bilsynsvirksomhederne på 200 kr. ved nyregistrering og 100 kr. ved omregistrering kun omfatter de første 100 registreringer om året, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at bekræfte oplysningerne i FDM’s høringssvar om, at de reelle omkostninger for papegøjeplader i 2009 blev opgjort til 160 kr., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren mener, at det er i samklang med en erhvervsvenlig politik, at prisen på et papegøjeplade stiger fra 160 kr. til 1.180 kr., til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvad argumentet er for, at de unge knallertkører nu skal til at betale 590 kr. for en nummerplade i stedet for 90 kr., til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor regeringen vil afskaffe adgangen til gratis registrering af ny ejer eller bruger, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor de autoriserede nummerpladeoperatører skal bære omkostningen og likviditetstabet ved straksbetaling til SKAT for nummerplader på lager, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om begrundelsen for, at gebyret ved overdragelse af en leasingkontrakt for en bil skal være så højt som 1.180 kr. henset til, at ejer- eller brugerskifte ellers koster 380 kr., til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om baggrunden for, at regeringen ikke anvender provenuet til at nedsætte priserne andre steder på bilområdet med sigte på, at lovforslaget kunne blive provenuneutralt, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om begrundelsen for, at gebyrstørrelsen ikke fastsættes som et modsvar til de reelle administrative omkostninger forbundet med nye nummerplader/omregistreringer, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor stor en dialog ministeren/SKAT har haft med branchen af synsvirksomheder i forbindelse med udarbejdelse af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ministeren er indstillet på at gå i dialog med branchen af synsvirksomheder for at finde en model for en størrelse af godtgørelsen, hvor godtgørelsen til gengæld opkræves for alle ydelser, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvor stor en belastning SKATs kontrolfunktion forventes at få i forbindelse med implementeringen af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvorledes ministeren vil sikre, at der med den i lovforslaget foreslåede model altid/dagligt er opdaterede oplysninger til rådighed for synsvirksomhederne i forbindelse med skelnen mellem virksomheder, der kan registreres som nummerpladeoperatører, og andre virksomheder og borgere, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorfor ministeren ikke også vil indeksere boligskatterne, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvorfor skatteordføreren fra SF finder det rimeligt at indeksere bilafgifter, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at forholde sig til det rimelige i at indeksere boligskatterne, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om der er sket en underbetaling i forhold til de faktiske udgifter, som staten har haft til en række af de beskrevne omkostninger, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at fremlægge en omkostningsoversigt over de enkelte ydelser og de i statsregnskabet afholdte udgifter hermed, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvor mange bilister ministeren mener, at det nævnte udsagn er gældende for, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.