L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven. (Skattereformen – forhøjelse af beskæftigelsesfradraget ogtopskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.).

Loven forhøjer beskæftigelsesfradraget, giver et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, forhøjer topskattegrænsen og aftrapper børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

- Beskæftigelsesfradraget forhøjes gradvist i indkomstårene 2013-2022 til 10,65 pct. og det maksimale fradrag til 34.100 kr.

- Der gives et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere.

- Topskattegrænsen forhøjes for alle skattepligtige gradvist til 467.000 kr.

- Der indføres en indkomstregulering af børne- og ungeydelsen, så ydelsen nedsættes med et beløb svarende til 2 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 700.000 kr. for modtageren.

Loven udmønter en del af aftalen fra den 22. juni 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Fremsat den: 14. august 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 13. september 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 920 af 18. september 2012

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema til L 194 [DOK9855458]
Document [DOK9868179].PDF

Bilag 3

Svar på udvalgsspørgsmål på alm. del vedrørende lovforslaget.
Svar 1
Svar 2
Svar på udvalgsspørgsmål på alm. del vedrørende lovforslaget.

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Svar vedr. skattereformen på Alm. del - spørgsmål
Svar vedr. skattereformen på Alm. del - spørgsmål.
svar på alm del spm

Bilag 6

Kopi af svar på § 3885 og § 3622 vedr. ufinansierede skattelettelser

Bilag 7

Finansministerens svar på FIU spm. (alm. del - § 7) der vedrører lovforslaget

Bilag 8

Skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 887 vedr. lovforslaget

Bilag 9

2. udkast til betænkning
manus L 194
Bet_L194

Bilag 10

Skatteministerens svar på spm. S 3688 vedrørende lovforslaget

Bilag 11

Finansministerens svar på spørgsmål 281 (alm. del § 7) vedrørende lovforslaget

Bilag 12

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 13

Finansministerens opdateret svar på spørgsmål 281 (alm. del § 7) vedrørende lovforslaget

Bilag 14

Betænkning afgivet den 6. september 2012

Bilag 15

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 16

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 17

Kopi af FIU alm. del - svar på spm. 282, fra finansministeren

Bilag 18

Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. september 2012

Bilag 19

Kopi af finansministerens svar på spm. 282 (alm. del - §7) vedrørende lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om det efter ministerens overbevisning er skattereformen og det offentlige, der skaber vækst i Danmark, eller er det det private erhvervsliv, som skaber væksten, til skatteministeren
[Captia] spm 1 vedr L 194 (DOR9962083)(S)
Spørgsmål 1 på L 194

Spm. 2

Spm. om, hvor mange forventes at spekulere i det forhøjede beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere ved at par lader sig skille og flytter fra hinanden, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 194
Svar på spm. 2

Spm. 3

Spørgsmål om, hvor meget ministeren forventer, at socialt bedrageri vil stige grundet øget beskæftigelsesfradrag til enlige, til skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 194
Svar på SAU spg 3 til L 194 DOK9914085

Spm. 4

Spm. om ministeren ikke frygter, at det kan skabe problemer, når fradrag beror på civilstand, da det kan skabe grobund for, at personer indretter deres familiemønster efter skattesystemet, til skatteministeren
Captia Svar på SAU spg 4 til L 194 (DOK9913845)
Spørgsmål 4 på L 194

Spm. 5

Spm. om ministeren kan oplyse, hvilke andre steder i skattelovgivningen det er en fordel at være henholdsvis gift og ugift, til skatteministeren
Spørgsmål 5 på L 194
Svar på SAU spg 5 til L 194 DOK9910984

Spm. 6

Spm. om redegørelse for, om der ikke er et hul i finansieringen af skattereformen, da den finansieres delvist ved en reduktion af Danmarks EU-bidrag på 1 mia. kr. fra 2014, til skatteministeren
Svar på L 194 spm 6 DOK9911843
Spørgsmål 6 på L 194

Spm. 7

Spm. om ministeren ikke mener, at forringelsen af børnechecken er diskriminerende over for kvinder, da de - hvis de er ugift - rammes forskelligt alt efter, om det er manden eller kvinden i forholdet, som har en indkomst over 700.000 kr., til skatteministeren
Spørgsmål 7 på L 194
Svar på SAU spg 7 til L 194 DOK9910816 (2)

Spm. 8

Spm. om ministeren vil være indstillet på at ændre de foreslåede ændringer af børne- og ungeydelsen, til skatteministeren
Svar på SAU spg 8 til L 194 DOK9910360 (2)
Spørgsmål 8 på L 194

Spm. 9

Spm. om ministeren kan bekræfte, at formålet med skattereformen er at sænke skatten på arbejde med henblik på at øge arbejdsudbuddet, med lavere lønstigninger til følge, til skatteministeren
Spørgsmål 9 på L 194
Captia Svar spm 9 L194

Spm. 10

Spm. om ministeren vil udarbejde familietypeeksempler for folkepensionister, der ikke får ældrecheck, men heller ikke har så høj indkomst, at de kun er berettiget til folkepensionens grundbeløb, som Ældresagen opfordrer til i sit høringssvar, til skatteministeren
Svar på spm. 10
Spørgsmål 10 på L 194

Spm. 11

Spm. om ministeren vil udarbejde et skøn over antallet af folkepensionister og andre grupper, der er tabere og vindere ved skattereformen, til skatteministeren
Spørgsmål 11 på L 194
Svar på spm. 11 til L 194 [DOK10462921]

Spm. 12

Spm. om ministeren kan oplyse, hvilke administrative grunde der gør, at man ikke kan regulere børne- og ungeydelsen, uanset om man er gift eller ugift, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 194
Svar på SAU spg 12 til L 194 DOK9915144

Spm. 13

Spm. om ministeren ikke mener, at det vil være oplagt at vente med ændringen af børne- og ungeydelsen til man har undersøgt muligheden for, at der i fremtiden kan laves et fælles husstandsindkomstbegreb, som vil være administrativt håndterbart, og som kan understøttes systemmæssigt, til skatteministeren
Svar på SAU spg 13 til L 194 DOK9915090
Spørgsmål 13 på L 194

Spm. 14

Spm. om ministeren kan oplyse, hvor meget en mindre stigning i topskattegrænsen skal være for at finansiere, at man i stedet kunne afskaffe fedt- og sukkerafgiften, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 194
Svar på spm 14 til L 194 DOK9913901

Spm. 15

Spm. om en udbyggelse af tabel 4.3.3. i lovforslagets bemærkninger med en række for kontanthjælpsmodtagere og tabel 4.3.6 med familietyper, til skatteministeren
Spørgsmål 15 på L 194
Svar på spm 15 til L 194 DOK9919487

Spm. 16

Spm. om, hvor mange folkepensionister samlet set vil blive ramt af skattereformen, til skatteministeren
Svar på spm 16 til L 194 [DOK9919570]
Spørgsmål 16 på L 194

Spm. 17

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den foreslåede indkomstregulering af børne- og ungeydelsen udskilles til behandling i selvstændigt lovforslag og de øvrige elementer i lovforslaget i et andet, til skatteministeren
Spørgsmål 17 på L 194
Svar på SAU spg. 17 til L 194 [DOK9915364]

Spm. 18

Spm. om opdatering af den samlede finansieringsoversigt af skatteaftalen i forhold til skattefinansiering og besparelser på offentlige udgifter i forhold til oversigten i lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 194
[Captia] spm 18 vedr L 194 (DOR9943975)(S)

Spm. 19

Spm. om, hvor stor en del af den samlede finansiering af skatteaftalen, der stammer fra elementer udenfor skattesystemet, til skatteministeren
Besvarelse af spm 19 L 194 rettet spørger
Spørgsmål 19 på L 194

Spm. 20

Spm. om, at finansieringen af skattereformen bygger på, at Danmark får en rabat på fra EU på 1 mia. kr., så kan ministeren bekræfte, at for at finansieringen hænger sammen, så skal Danmark nu have en rabat på 3 mia. kr. fra EU, da der ellers kommer til at mangle penge i kassen, til skatteministeren
Spørgsmål 20 på L 194
[Captia] Besvarelse af spørgsmål 20 L 194 (DOK9931269)

Spm. 21

Spm. om ministerens tilkendegivelse om, at undersøge muligheden for at rette op på det uhensigtsmæssige i, at samlevende par og ægtefæller ikke vil få indkomstreguleret børne- og ungeydelsen på samme måde, til skatteministeren
Svar på SAU spg 21 til L 194 DOK9925588
Spørgsmål 21 på L 194

Spm. 22

Spm. om, hvilke steder i skattelovgivningen det er en fordel ikke at være gift, til skatteministeren
Svar på SAU spg. 22 til L 194 [DOK9967794]X
Spørgsmål 22 på L 194

Spm. 23

Spm. om reguleringen af børne- og ungeydelsen for ugifte par, til skatteministeren
Spørgsmål 23 på L 194
Svar på SAU spg. 23 til L 194 [DOK9966621]

Spm. 24

Spm. om svaret af d.d. på spørgsmål 20 skal forstås på den måde, at regeringen vil nedlægge veto i EU, så Danmarks bidrag til EU ikke stiger med 2 mia. kr. til 22. mia. kr. i alt som EU-kommissionen foreslår, til skatteministeren
Spørgsmål 24 på L 194
Besvarelse af spg 24 L194 (5)

Spm. 25

Spm. om at svare på den del af spørgsmålet, som omhandler lavere lønstigninger, som en følge af at sænke skatten og derved øge arbejdsudbuddet, til skatteministeren
Spørgsmål 25 på L 194
Svar L194, spm 25

Spm. 26

Spm. om det er rimeligt, at en kvindelig advokat, arkitekt, ingeniør m.v., skal opleve en højere marginalbeskatning end hendes mandlige kollegaer, selvom manden tjener mest, fordi børnechecken for ugifte bliver modregnet ud fra kvindens indtægt, til skatteministeren
Svar på spg. 26 til L 194 [DOK10476628]
Spørgsmål 26 på L 194

Spm. 27

Spm. om det er befordrende i forhold til at få kvinder til at søge bedre og højere stillinger, hvis det reelt medfører et lavere rådighedsbeløb for familien, når man også tager det arbejdspres med, som er forbundet med en bedre stilling, da børne- og ungeydelsen for ugifte par reguleres ud fra kvindens indtægt, til skatteministeren
Spørgsmål 27 på L 194
Svar på spg. 27 til L 194 [DOK10477166]

Spm. 28

Spm. om det er ligestilling, at en kvinde får en højere marginalbeskatning end en mand i fuldkommen samme situation, i forbindelse med indtægtsreguleringen af børne- og unge ydelsen, til skatteministeren
Svar på spg. 28 til L 194 [DOK10476772]
Spørgsmål 28 på L 194

Spm. 29

Spm. om ændringen af børne- og ungeydelsen er i overensstemmelse med den kønsmainstreaming, som regeringen er forpligtet til at efterleve ifølge CEDAW-Kommissionen, til skatteministeren
Spørgsmål 29 på L 194
Svar på spg. 29 til L 194 [DOK10476976]

Spm. 30

Spm. om det er muligt for en ugift familie selv at vælge, hvilken forældre der skal modtage børne- og ungeydelsen og derved også selv bestemme, hvilken indtægt der skal danne grundlag ydelsen, til skatteministeren
Spørgsmål 30 på L 194
[Captia] Svar på SAU spm 30 til L 194 (DOR10480280)(S)

Spm. 31

Spm. om, hvordan en højere marginalbeskatning af en kvinde end af en mænd, hvor de økonomiske, familiemæssige, arbejdsmæssige og lønmæssige forhold ellers er identiske, kan være i overensstemmelse med CEDAW-konventionens regler om kønsmainstreaming, til skatteministeren
Svar på SAU spg 31 til L 194 DOK10506479
Spørgsmål 31 på L 194

Spm. 32

Spm. om skatteministeren bedes eventuelt i samarbejde med ligestillingsministeren redegøre for, om indkomstaftrapning af børnechecken ikke i realiteten har et sådan "kønsbestemt nedslagsfelt", til skatteministeren
Spørgsmål 32 på L 194
svar på SAU spg 32 til L 194 DOK10507952

Spm. 33

Spm. om ministeren kan uddybe - som opfølgning på sit svar af 5/9-12 på spørgsmål 29 - hvordan det forhold, at en kvinde/mor "i langt de fleste tilfælde er ydelsesmodtagere" af børnechecken, kan begrunde, at hun får en højere marginalskat end en mand i tilsvarende situation, til skatteministeren
Svar på SAU spg 33 til L 194 DOK10507048
Spørgsmål 33 på L 194

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.