L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere).

Lovforslaget gør det muligt at anvende forskerskatteordningen i fem år til en bruttoskattesats på 26 pct. I dag betales enten 25 pct. i tre år eller 33 pct. i fem år. Samtidig forlænger forslaget den periode, hvor man skal have været ude af dansk skattepligt for at kunne anvende forskerskatteordningen, fra tre år til ti år.

Forslaget er blevet til i enighed mellem partierne bag finanslovaftalen for 2011 (regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne) og partierne bag jobplanen fra februar 2008 (regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance).

Fremsat den: 17. november 2010. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. december 2010. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1565 af 21. december 2010

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af kildeskattelove (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)
Resumé [DOK414229]
Lovforslag - KSL §§ 48 E + 48 F [DOK415554]
Oversendelse til SAU [DOK416513]

Bilag 2

Høringssvar, fra skatteministeren
L 81 - høringssvar
Høringsoversendelseskrivelse [DOK418537]

Bilag 3

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
L 81 - høringssvar
L 81 - høringsskema [DOK418557]

Bilag 4

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
L 81 - supplerende høringssvar
L 81 - oversendelse af supplerende høringssvar [DOK419699]

Bilag 5

Høringsskema og supplerende høringssvar, fra skatteministeren
L 81 - supplerende høringssvar
L 81 - supplerende høringsskema [DOK419634]

Bilag 6

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 65-70 vedrørende forskerskatteordningen

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

2. udkast til betænkning

Bilag 11

Betænkning afgivet den 8. december 2010

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at give tilsagn om at følge udviklingen i praksis for den foreslåede nye 10-årsregel , til skatteministeren
Spørgsmål 1 på L 81
SJ2010120610291071 DOK426274

Spm. 2

Spm. om ministeren finder det rimeligt at vedtage en lovændring den 17. december 2010 med virkning allerede fra indkomståret 2011, hvor perioden udenfor dansk skattepligt forlænges fra 3 til 10 år uden nogen form for overgangsregel, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 81
L 81 - svar på spg. 2 [DOK428408]

Spm. 3

Spm. om ministeren har overvejet, at kravet at have været uden dansk skattepligt i 10 år i en overgangsperiode kun skulle gælde for personer, som har været uden fuld skattepligt i Danmark i en 10 års periode, til skatteministeren
L 81 - svar på spg. 3 [DOK428407]
Spørgsmål 3 på L 81

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.