B 4 Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier.

Forslaget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der forhøjer grænsen for finansielle aktiver til 75 pct. i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier, inden udgangen af 2012.

Forslagsstillerne henviser til, at regeringens nedsættelse af grænsen for succession til 50 pct. forringer danske familieejede virksomheders konkurrenceevne. Det er den forkerte vej at gå i en tid med faldende beskæftigelse, stigende ledighed og lav vækst. I stedet skal der arbejdes for at forbedre erhvervslivets rammevilkår, så konkurrencesituationen og mulighederne for at skabe arbejdspladser bedres.

Fremsat den: 4. oktober 2012. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.