B 3 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af afgiften på mættet fedt (fedtafgiften).

Forslaget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der afskaffer afgiften på mættet fedt inden udgangen af 2012.

Forslagsstillerne henviser bl.a. til, at en afskaffelse af fedtafgiften vil gavne dansk erhvervsliv, herunder lette det administrative bøvl med fedtafgiften og dermed forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Derudover vil en afskaffelse af fedtafgiften alt andet lige også komme de danske forbrugere til gavn i form af lavere priser på f.eks. smør og kød.

Fremsat den: 4. oktober 2012. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.