B 70 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af registreringsafgiften.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at udarbejde en plan for en gradvis nedsættelse af registreringsafgiften for personbiler med en afgiftspligtig værdi på op til 500.000 kr., således at den øverste progressionsgrænse i registreringsafgiften hæves fra 210.600 kr. til 500.000 kr.

Fremsat den: 17. marts 2023. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.