L 53 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. (Indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde, fremrykket kategorisering af visse ejendomme m.v.).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 1. marts 2023. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema - endeligt (pdf-version)
Høringssvar - endeligt (pdf-version)

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ny fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 21. marts 2023

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 53 - svar på spm. 1 om at udarbejde ændringsforslag til lovforslagets § 2, nr. 2
SAU L 53 - svar på spm. 1 (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Spm. 2

L 53 - svar på spm. 2 om der er tale om skærpende lovgivning med tilbagevirkende kraft
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 53 - svar på spm. 2 (pdf-version)
SAU L 53 - svar på spm. 1 (pdf-version)

Spm. 3

L 53 - svar på spm. 3 om at udarbejde ændringsforslag til lovforslagets § 2, nr. 2 og 3
SAU L 53 - svar på spm. 3 (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.