L 16 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 25. januar 2023. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 23. marts 2023. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar - L 16 (pdf-version)
Høringsskema - L16 (pdf-version)

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 15. marts 2023

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan ret og pligt-ordningen vil ramme og påvirke særligt udsatte borgeres ret til og mulighed for gældseftergivelse

Spm. 2

Spm. om at sørge for, at orienteringer som minimum også sendes til udvalget samt overveje, at disse orienteringer ligeledes kunne foregå i udvalgsregi

Spm. 3

Spm. om, hvordan ministeren fremadrettet vil sørge for, at Gældsstyrelsen i højere grad gør brug af eksisterende muligheder for gældseftergivelse

Spm. 4

Spm. om, hvor mange skyldnere, under lavindkomstgrænsen, vil underlægges lønindeholdelse ved de nye foreslåede regler

Spm. 5

Spm. om, hvad ministerens overvejelser er om at anvende rentestop på gældsforhold, når skyldneren har haft en lav eller ingen lønindtægt igennem en årrække f.eks. 3-5 år

Spm. 6

Spm. om ministeren vil foreslå et ændringsforslag på baggrund af høringssvar fra Danske Advokater

Spm. 7

Spm. om de halvårlige orienteringer af aftalepartierne kan foregå i udvalgsregi

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.