L 17 Forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik.

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 25. januar 2023. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 23. marts 2023. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 15. marts 2023

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvad størrelsen er på bopælsstatens skattesatser og kildelandets skattesatser i det konkrete tilfælde med Frankrig og Danmark og pensionsudbetalinger

Spm. 2

Spm. om princippet om, at Danmark skal have ret til at beskatte udbetalinger fra de pensionsordninger, hvor Danmark har givet fradrag for pensionsindbetalingerne, kun er delvist overholdt med dobbeltbeskatningsoverenskomsten, idet der sker et fradrag svarende til skatten betalt til Frankrig

Spm. 3

Spm. om Danmark i fremtidige forhandlinger fortsat vil håndhæve princippet om ret til beskatning af udbetalinger fra de pensionsordninger, hvor Danmark har givet fradrag for pensionsindbetalingerne

Spm. 4

Spm. om at oplyse mindre-/merprovenuet ved den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst sammenholdt med, hvad mindre-/merprovenuet ville have været under den tidligere dobbeltbeskatningsoverenskomst, som blev opsagt i 2008

Spm. 5

Spm. om det forventede varige mindreprovenu på 35 mio. kr. for staten giver anledning til bekymring for, at fremtidige dobbeltbeskatningsoverenskomster vil medføre mindreprovenu for staten

Spm. 6

Spm. om nedsættelse af kildeskatten på udbytte og undtagelse af rente- og royaltybetalinger fra kildebeskatning

Spm. 7

Spm. om, hvilke henholdsvis danske og franske interesser der er taget hensyn til i dobbeltbeskatningsoverenskomsten

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.