L 177 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, boafgiftsloven og dødsboskatteloven. (Justeringer af tilbagebetalingsordningen m.v.).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 27. april 2022. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 7. juni 2022. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 903 af 21. juni 2022

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeriet
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.