L 121 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Afskaffelse af fradragsret for håndværksydelser efter boligjobordningen).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 9. februar 2022. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 22. marts 2022. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 376 af 28. marts 2022

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Henvendelse af 8/3-22 fra Rejsearbejdere.dk om afskaffelse af håndværkerfradraget

Bilag 6

Betænkning afgivet den 10. marts 2022

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 121 - svar på spm. 1 om talepapir fra åbent samråd den 2. marts 2022, fra skatteministeren
SAU L 121 - svar på spm. 1 (pdf-version)
SAU L 121 - tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Spm. 2

Spm. om at redegøre for den isolerede effekt af lovforslaget i forhold til udskiftning af fossile energikilder til VE-kilder, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for de statslige omkostninger forbundet med udskiftning af fossile energikilder til vedvarende energikilder henholdsvis gennem boligjob-ordningen og gennem de forskellige statslige puljer, til skatteministeren

Spm. 4

L 121 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 8/3-22 fra Rejsearbejdere.dk om afskaffelse af håndværkerfradraget, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
L 121 - svar på spm. 4 (pdf-version)

Spm. 5

L 121 - svar på spm. 5 om at oplyse administrationsomkostningerne ved boligjobordningen i såvel beløb som procent af det brugte beløb på ordningen, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
L 121 - svar på spm. 5 (pdf-version)

Spm. 6

Spm. om at opgøre dødvægtstabet ved boligjobordningen, bygningspuljen, skrotningsordningen, afkoblingsordningen og fjernvarmepuljen, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.