L 74 A Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 16. december 2021. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Orientering om Europa-Kommissionens godkendelse af en videreførelse af sømandsfradragsordningnen

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Supplerende høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 14. december 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 74 - svar på spm. 1 om, hvordan mindreprovenuet vil blive finansieret, fra skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.