L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 10. november 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 2612 af 28. december 2021

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Henvendelse af 12/11-21 fra Finans og Leasing om bedre data til brug for kreditværdighedsvurderinger

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 30/11-21 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger til lovforslagets § 3, nr. 1

Bilag 6

Fastsat til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Bilag 9

Betænkning afgivet den 14. december 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-21 fra Finans og Leasing om bedre data til brug for kreditværdighedsvurderinger, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at bekræfte, at den nye hjemmel i skattekontrollovens § 67 a og de data, der generes som følge af hjemmelen, ikke vil blive brugt af Skatteministeriet og ministeren som fagligt grundlag til at udvikle forslag til nye skatter, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at bekræfte, at den nye hjemmel i skattekontrollovens § 67 a og de data, der generes som følge af hjemmelen, ikke vil blive brugt af Skatteministeriet og ministeren til statistiske og økonometriske beregninger af skattegab, mørketal m.v., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvilke offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder det er hensigten, at der skal kunne indsamles og behandles data samt foretages samkøring af oplysninger fra, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at sikre, at borgere og juridiske personer ved henvendelse til skatteforvaltningen kan få at vide, hvilke data om de pågældende der er indsamlet fra andre myndigheder, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan Skatteministeriet har tænkt sig at beskytte sammenkørte data, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at uddybe med eksempler, hvordan kontrollen kan blive anderledes fra i dag med den nye hjemmel, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke nye store it-systemer der er i færd med at blive udviklet i Skatteforvaltningen, som er medvirkende til, at der er behov for machine learning-modeller, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvilke andre områder – udover vejledning og kontrol – hvor en øget dataindsamling jf. lovforslaget vil kunne bidrage til Skatteforvaltningens opgaveløsning, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om man skal kaste sig ud i nye store it-projekter, hvor der bruges machine learning, inden man har fået styr på de astronomiske it-projekter, som Skatteforvaltningen udvikler på nu, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvordan sikres det, at den øgede adgang til informationer for finansielle rådgiver ikke vil føre til dårligere forhandlingsforhold for forbrugerne, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 73 - svar på spm. 11 (pdf-version)

Spm. 12

Spm. om, hvordan og i hvilket omfang finansielle rådgivere med lovændringen kan dele og videregive oplysninger med kolleger og andre i virksomheden, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om det er risikofrit at lade finansielle rådgivere dele oplysninger i finanskoncerner, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om kommentar til henvendelse af 30/11-21 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger til lovforslagets § 3, nr. 1, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om det ville gavne retssikkerheden præcist og direkte i lovteksten at definere det formål, der hjemler adgangen til at kunne behandle og samkøre data internt og på tværs af myndigheder, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om ordene ”administrationen af Skatteforvaltningens samlede opgaveportefølje” er det, ministeren forstår ved ordet ”myndighedsudøvelse” i hjemlen i skattekontrollovens § 67 a, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvorfor man ikke anvender den samme opbygning i udformningen af skattekontrollovens § 67 a som i § 68, til skatteministeren

Spm. 18

L 73 - svar på spm. 18 om skattekontrollovens § 67a har forrang i forhold til forvaltningslovens § 30, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 73 - svar på spm. 18 (pdf-version)

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.