L 74 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 10. november 2021. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema I (sømandsfradrag mv.) (pdf-version)
Høringssvar I (sømandsfradrag mv.) (pdf-version)
Høringsskema II (sandsugere) (pdf-version)
Høringssvar II (sandsugere) (pdf-version)

Bilag 2

Orientering om Kommissionens godkendelse af en videreførelse af sømandsfradragsordningnen
Oversendelsesbrev til SAU (pdf-version)
Notat om Europa-Kommissionens godkendelse af sømandsfradragsordningen (pdf-version)

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Supplerende høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema III (pdf-version)
Høringssvar III (pdf-version)

Bilag 5

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 14. december 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for, hvordan mindreprovenuet vil blive finansieret, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.