L 75 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 10. november 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 14. december 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 2610 af 28. december 2021

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Henvendelse af 1/11-21 fra Søren Jensen, Odder, om negativ renter, aldersopsparing og pensionsbeskatningsloven
Henvendelse fra Søren Jensen (pdf-version)
Bilag til henvendelse fra Søren Jensen (pdf-version)

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Høringsskema vedrørende særskilt høring efter fremsættelsen, fra skatteministeren
Høringsskema vedr. særskilt høring af justering af nettoopgørelsesprincippet (L 75) (pdf-version)
Høringssvar vedr. særskilt høring af justering af nettoopgørelsesprincippet (L 75) (pdf-version)

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 2. december 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/11-21 fra Søren Jensen, Odder, om negativ renter, aldersopsparing og pensionsbeskatningsloven, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.