L 4 Forslag til lov om gennemførelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Ukraine.

Lovforslaget har til formål at gennemføre en protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Ukraine.

Fremsat den: 6. oktober 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 25. november 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 2190 af 30. november 2021

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 11. november 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om uddybelse af, at kildeskattesatsen på alle typer royalties nedsættes fra 10 pct. til 5 pct., til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.