L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Lovforslaget har til formål at gennemføre en række ændringer på motorområdet. Blandt andet justeres reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, og hovedaktionærer, så der ikke sker beskatning af værdien af ladestandere på bopælen, når disse stilles til rådighed af virksomheden eller selskabet i forbindelse med fri bil. Samtidig ensrettes den afgiftsmæssige behandling af ladestandere. Desuden gennemføres en stramning af leasingreglerne som opfølgning på aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige fra december 2020. Endelig etableres en særlige procedure for partshøring i Motorstyrelsen, ligesom der gennemføres en række andre ændringer på motorområdet.

Fremsat den: 6. oktober 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 25. november 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 2193 af 30. november 2021

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 18/10-21 fra Motorhistorisk Samråd

Bilag 5

Henvendelse af 20/10-21 fra Dansk Bilbrancheråd og Dansk Bilforhandler Union

Bilag 6

Henvendelse af 8/11-21 fra Motorhistorisk Samråd

Bilag 7

Henvendelse af 9/11-21 fra Bilbranchen i DI vedrørende præsentation til foretræde den 11. november 2021

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Henvendelse af 12/11-21 fra AutoBranchen Danmark om overgangsordning til de nye bilafgifter

Bilag 10

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet den 18. november 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 18/10-21 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor Motorstyrelsen fortsætter med ikke at foretage partshøringer, selv efter styrelsen er blevet bekendt med Ombudsmandens beretning, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om behovet for at indføre en særlig procedure for partshøring i sager om værdiansættelse af køretøjer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelse af 20/10-21 fra Dansk Bilbrancheråd og Dansk Bilforhandler Union, jf. L 6 - bilag 5.

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelse af 8/11-21 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen fra Bilbranchen i DI af 9/11-21 vedrørende præsentation til foretræde den 11. november 2021, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at stille ændringsforslag, der skal afhjælpe problematikken om rettidig afgiftsberigtigelse under overgangsordningen, så fristen for indsendelse af dokumentation ændres til den 31. december 2021, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-21 fra AutoBranchen Danmark om overgangsordning til de nye bilafgifter, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.