L 9 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidig forlængelse af maksimal varighed for betalingsordninger for skattekontoen og nedsættelse af beløbsgrænse for kreditsaldo på skattekontoen som følge af covid-19).

Med lovforslaget foreslås det som det første at udskyde tilbagebetalingsfristerne for de momslån, der forfalder til betaling henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, til den 1. april 2022. For det andet foreslås det, at den maksimale varighed for betalingsordninger vedrørende skattekontogæld forlænges fra 12 til 24 måneder i en midlertidig periode. For det tredje foreslås det, at beløbsgrænsen for kreditsaldoen på skattekontoen nedsættes til 350 mio. kr. fra og med den 1. februar 2022. Regeringen har anmodet Folketinget om at hastebehandle lovforslaget, således at det kan træde i kraft den 22. oktober 2021. Lovforslaget udmønter ”Aftale om udfasning af likviditetstiltag på skatteområdet” indgået den 9. september 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Fremsat den: 6. oktober 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 14. oktober 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1956 af 19. oktober 2021

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Notits om forslaget og anmodning om hastebehandling, fra skatteministeren
Brev til folketingets formand (pdf-version)
Notits vedr. hastebehandling af lovforslag (pdf-version)

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 13. oktober 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 9 - svar på spm. 1 om der har været uhensigtsmæssigheder i den måde, hvorpå virksomheder har fået afvist coronalån på pga. små fodfejl, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 9 - svar på spm. 1 (pdf-version)

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.