L 217 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 21. april 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. juni 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1182 af 8. juni 2021

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (samlet) (pdf-version)

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 10/5-21 fra Brancheforeningen for e-cigaretter (BECIG) om foretræde vedrørende afgifter på e-væsker

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

3. udkast til betænkning

Bilag 9

Henvendelse af 25/5-21 fra Brancheforeningen for e-cigaretter (BECIG) om opfølgende henvendelse vedrørende den tyske model for afgift på e-væsker

Bilag 10

Betænkning afgivet den 27. maj 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-21 fra Brancheforeningen for e-cigaretter (BECIG) om foretræde vedrørende afgifter på e-væsker, til skatteministeren

Spm. 2

MFU spm. om, hvorfor regeringen ønsker, at e-cigaretter skal pålægges afgifter på et niveau, hvorved prisen på nikotinholdige væsker kommer på niveau med cigaretter, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm. om, hvorfor regeringen ønsker e-cigaretter skal pålægges afgifter, når den seneste opgørelse fra Sundhedsministeriet ikke viser en stigning brugen af e-cigaretter blandt den yngste kategori 15-29 årige, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om at redegøre for det sundhedsfaglige grundlag, som Skatteministeriet har benyttet sig af ved fastsættelsen af grænseværdien til 12 mg, til skatteministeren

Spm. 5

MFU spm. om, hvor mange flere forbrugere der vil vælge cigaretter frem for e-cigaretter, såfremt afgiften på nikotinholdige væsker vedtages, til skatteministeren

Spm. 6

MFU spm. om, hvor mange flere rygere afgiften på nikotinholdige væsker alt andet lige vil medføre, til skatteministeren

Spm. 7

MFU spm. om, hvor mange færre rygere det forventes, at afgiftsstigningen på cigaretter pr. 1. april 2020 og 1. januar 2022 vil medføre, til skatteministeren

Spm. 8

MFU spm. om ministeren og Skatteministeriet forventer, at introduktionen af afgiften på nikotinholdige væsker – og det deraf forøgede forbrug af cigaretter – vil medføre omkostninger i form af udgifter til sygehusvæsen og eventuelle dødsfald som en afledt konsekvens, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om, hvilken samfundsøkonomisk omkostning ift. sundhedsudgifter, som afgiften på nikotinholdige væsker medfører i 2025, 2030 og 2040 som følge af det øgede antal rygere, som afgiften alt andet lige vil medføre, til skatteministeren

Spm. 10

MFU spm. om at redegøre nærmere for de sundhedsmæssige argumenter for en afgift på nikotinholdige væsker set i forhold til, at dette alt andet lige øger antallet af rygere, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om at redegøre for beregningerne ift. udbredelsen af det illegale marked, som vil opstå som følge af introduktionen af en ny afgift på nikotinholdige væsker, til skatteministeren

Spm. 12

MFU spm. om, hvordan Skatteministeriet har tænkt sig at kontrollere varer uden stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvilke principper for beskatning af nikotinholdige væsker, som den norske regering netop har præsenteret i Prop. 194 LS (2020–2021) Proposisjon til Stortinget (Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.), til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at redegøre for ministerens holdning til de nye norske principper for afgifter på nikotinholdige væsker, som tager udgangspunkt i sundhedsrisici, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren vil sandsynliggøre, at den tiltænkte afgiftssats er den rette i forhold til at flytte brugerne fra det meget skadelige røgprodukt (cigaretter) til et mindre skadeligt produkt (e-cigaretter), til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om der findes evidens for, at en afgift på nikotinholdige væsker vil begrænse antallet af børn og unge, som begynder at anvende tobaks- og nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvordan det estimerede provenu forventes anvendt, herunder om provenuet forventes anvendt til nedsættelse af andre skatter eller afgifter, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag med tilhørende bemærkninger og eventuelle provenuberegninger, som ændrer forslaget således, at man beskatter mængden af nikotinholdige væsker med en ensartet sats på 1,5 kr. pr. milliliter, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvordan lovforslaget vil påvirke antallet af danskere, der blander deres egne nikotinholdige væsker, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvordan lovforslaget vil påvirke antallet af e-cigaretbrugere, der fortynder nikotinholdige væsker, til skatteministeren

Spm. 21

L 217 - svar på spm. 21 om kommentar til henvendelsen af 25/5-21 fra Brancheforeningen for e-cigaretter (BECIG) om opfølgende henvendelse vedrørende den tyske model for afgift på e-væsker, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 217 - svar på spm. 21 (pdf-version)

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.