L 149 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago.

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 27. januar 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. april 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 708 af 26. april 2021

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar
Høringsskema

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 25. marts 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om Danmark har dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande, som enten er eller har været på EU’s sortliste, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad ministerens overvejelser er i forhold til at genforhandle dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Trinidad og Tobago i stedet for at opsige den, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om Danmark vil indgå en informationsudvekslingsaftale med Trinidad og Tobago, hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsten opsiges, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om fordele og ulemper ved at opsige en dobbeltbeskatningsoverenskomst generelt og specifikt for nærværende forslag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor der ikke har været dialog med Trinidad og Tobago forud for regeringens forslag om at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsten, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der kan foretages mindre indgribende sanktioner overfor Trinidad og Tobago, før man beslutter sig for, om dobbeltbeskatningsoverenskomsten skal opsiges, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for de økonomiske konsekvenser for det private erhvervsliv ved at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Trinidad og Tobago, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om det ikke er i Danmarks interesse at have en dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Trinidad og Tobago, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Trinidad og Tobago vil forhindre skatteunddragelse, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at redegøre for den dialog, der har være mellem EU og Trinidad og Tobago, før Trinidad og Tobago kom på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om mulighederne for at vedtage en protokol, der midlertidigt indskrænker dobbeltbeskatningsoverenskomstens virkefelt, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om regeringen fremadrettet vil foreslå, at dobbeltbeskatningsoverenskomster med lande, som opføres på EU’s sortliste i en længere eller kortere periode, opsiges, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvor mange danske borgere og virksomheder der har penge placeret i Trinidad og Tobago, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, mange andre medlemsstater der har opsagt deres dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.