L 139 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19.

Det foreslås, at indføre en ny låneordning, der gør det muligt for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne den 18. og den 29. januar 2021, som dækker en ordinær indbetaling og en udskudt indbetaling. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021. Formålet med ordningen er at styrke likviditeten i små og mellemstore virksomheder, der er udfordret af restriktionerne for at mindske smittespredningen af corona. Ordningen kræver godkendelse fra EU-kommissionen. Denne del af lovforslaget udmønter dele af Aftale om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger indgået den 16. december 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet Endvidere foreslås det, at betalingsfristen for registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. for marts, som skal indbetales den 15. april, udskydes til den 15. november 2021. Formålet er at styrke likviditeten i bilbranchen, der er udfordret af restriktionerne for at mindske smittespredningen af corona, og at der – som følge af aftale om en grøn omstilling af vejtransporten, indgået mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 4. december 2020 – frem til den 1. juni 2021 skal indbetales registreringsafgift på baggrund af hidtil gældende regler, hvorefter der vil ske evt. tilbagebetaling/efteropkrævning. Loven ophæves den 1. december 2021.

Fremsat den: 15. januar 2021. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Brev til Folketingets formand om hastebehandling januar 2021, fra statsministeren

Bilag 2

Notits fra skatteministeren om A-skattelåneordning

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behanding af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 18/1-21 fra Danske Soloselvstændige vedrørende foretræde om udskydelse af moms

Bilag 5

Henvendelse af 18/1-21 fra Danske Soloselvstændige om, at der stadig ingen momsafklaring er

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 22/1-20 fra JRP Rådgivning om udskydelse af moms kan være frivillig

Bilag 9

Henvendelse af 22/1-21 fra SMVdanmark om forslag til at forlænge perioden i lovforslagets § 7

Bilag 10

Ændringsforsalg, fra skatteministeren

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Henvendelse af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige

Bilag 13

Henvendelse af 25/1-21 fra SMVdanmark om præsentation anvendt under foretræde for udvalget

Bilag 14

Betænkning afgivet den 25. januar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor beløbet på 1 mio. kr. kommer fra, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-21 fra Danske Soloselvstændige vedrørende foretræde om udskydelse af moms, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-21 fra Danske Soloselvstændige om manglende momsafklaring, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved de dele af lovforslaget, som omhandler udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren vil tage initiativ til, at Skatteudvalget løbende orienteres om tilbagebetalingen af de rentefrie lån for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som behandles med nærværende lovforslag, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for mulighederne for henholdsvis at udskyde momsfristen den 1. marts 2021 til f.eks. den 1. november 2021 og/eller genåbne låneordningen for rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift pr. den 1. marts 2021, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvad mulighederne er for generelt at udskyde betaling af registreringsafgiften til Motorstyrelsens it-system, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor meget det vil koste, hvis det besluttes at udskyde betaling af registreringsafgiften til den kan opgøres korrekt, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvor mange penge ministeren forventer, at bilforhandlere skal lægge ud i for meget betalt registreringsafgift, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor mange penge bilforhandlere allerede har betalt for meget i registreringsafgift i 2021, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvorfor regeringen valgte at lade bilforhandlere betale for meget i afgift i første del af 2021, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om regeringen har i sinde, at hjælpe med likviditeten for de bilforhandlere, som sælger biler i januar og februar, og som betaler for meget i afgift, fordi Motorstyrelsen ikke kan beregne den korrekte registreringsafgift, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om regeringen også fremover vil tilføje helt nye elementer til et lovforslag, som det er aftalt at hastebehandle, selvom der ikke er identitet med det aftalte lovforslag, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag, som indfører rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift m.v., til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 14.docx

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/1-20 fra JRP Rådgivning om udskydelse af moms kan være frivillig, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 15.docx

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/1-21 fra SMVdanmark om forslag til at forlænge perioden i lovforslagets § 7, til skatteministeren
SAU L 139 - svar på spm. 16.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 17

Spm. om, hvordan regeringen vil løse problemstillingen for de mange virksomheder, som ikke har likviditet til at afregne moms den 1. marts 2021 m.v., til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 17.docx

Spm. 18

Spm. om at redegøre for de forhold, der er forbedret for små og mellemstore virksomheder sammenlignet med tredje kvartal af 2020, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 18.docx

Spm. 19

Spm. om hvilke muligheder, der er for at imødekomme de udfordringer, som soloselvstændige og andre små og mellemstore virksomheder står overfor i forbindelse med momsbetalingen den 1. marts 2021, til skatteministeren
L 139 - svar på spm. 19.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 20

L 139 - svar på spm. 20 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis 3. behandlingen af de dele af lovforslaget som omhandler undskyldelse af betaling af regeringsafgift udskydes til den 23. februar, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 139 - svar på spm. 20.pdf

Spm. 21

Spm. om, hvor mange handler af biler der har været siden fremsættelsen af lovforslag nr. L 129, hvor køber har benyttet sig af fortrydelsesretten på 14 dage, hvormed forhandlerne ikke kan få for meget betalt registreringsafgift refunderet, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvor mange bilforhandlere, der risikere at gå konkurs, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 23.docx

Spm. 24

Spm. om kommentar til præsentation fra SMVdanmark anvendt under foretræde for udvalget den 25. januar 2021, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.