L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 13. januar 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 22. april 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 789 af 4. maj 2021

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema om skærpede sanktioner mv.
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 18/3-21 fra FSR - danske revisorer om spørgsmål til den del af lovforslaget, som udvider reglerne for skatteyders sikkerhedsstillelse

Bilag 5

Udkast til revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Plancher anvendt under teknisk gennemgang af lovforslaget den 25. marts 2021, fra Skatteministeriet

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 15. april 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/3-21 fra FSR - danske revisorer om spørgsmål til den del af lovforslaget, som udvider reglerne for skatteyders sikkerhedsstillelse, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at foretage en evaluering af loven efter 2 år fra ikrafttrædelsen og orientere Skatteudvalget om resultaterne heraf, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan det undgås, at lovlydige virksomheder, der tilstræber at efterleve reglerne, uforvarende bliver ramt af sanktioner og ekstra utilsigtede skattebetalinger som følge af dette lovforslag, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.