L 30 A Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger).

Oprindeligt forslag: L 30 Om midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger m.v. Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 18. december 2020. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 22/10-20 fra KPMG Acor Tax om foretræde vedrørende anvendelsesområder for det forhøjede forsknings- og udviklingsfradrag

Bilag 5

Internt dokument

Bilag 6

Henvendelse af 11/11-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig forhøjet udviklings- og forskningsfradrag for indkomstårene 2020 og 2021, også gælder for indkomståret 2020, når dette er afsluttet eksempelvis 31. april 2020

Bilag 7

Henvendelse af 15/11-20 fra Henrik Jensen om foretræde vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag

Bilag 8

Henvendelse af 17/11-20 fra KPMG Acor Tax om definition af forskning og udvikling (FOU) i forhold til processer

Bilag 9

Program til høring den 25. november 2020

Bilag 10

Henvendelse af 20/11-20 fra KPMG Acor Tax om udvikling af nye processer til anvendelse i egen virksomhed

Bilag 11

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 12

Henvendelse af 22/11-20 fra Henrik Jensen om yderligere bemærkninger vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag

Bilag 13

1. udkast til betænkning

Bilag 14

Henvendelse af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om udviklingsarbejde til eget brug, nyhedsværdi og originalitet

Bilag 15

Materiale fra høring i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Bilag 16

Henvendelse af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring

Bilag 17

2. udkast til betænkning

Bilag 18

Henvendelse af 27/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer af nyhedsværdi i lovbemærkningerne til lovforslaget

Bilag 19

Henvendelse af 29/11-20 fra KPMG Acor Tax om udelukker udgifter med karakter af driftsomkostninger ekstrafradraget i LL § 8 B

Bilag 20

Henvendelse af 30/11-20 fra KPMG Acor Tax om erhvervelse af patenter og maskiner til forsøgs- og forskningsvirksomheder

Bilag 21

Henvendelse af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af LL § 8 B kræver en udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag

Bilag 22

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om landsskatteretsafgørelse i SKM2020.230 vedrørende FoU og udskiftning af materialer

Bilag 23

Henvendelse af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om betænkning fra 1973 over forslag til lov om ændring af ligningsloven

Bilag 24

3. udkast til betænkning

Bilag 25

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål om udvikling af egne nye produktionsmetoder eller maskiner til nedbringelse af virksomhedens klimabelastning kan være omfattet af LL § 8 B

Bilag 26

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om betydningen af betingelsen om, at FoU udgifterne skal have tilknytning til udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag for at kunne være omfattet af LL § 8 B

Bilag 27

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 28

4. udkast til betænkning

Bilag 29

Betænkning afgivet den 16. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 30 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 22/10-20 fra KPMG Acor Tax om foretræde vedrørende anvendelsesområder for det forhøjede forsknings- og udviklingsfradrag, fra skatteministeren

Spm. 2

L 30 - svar på spm. 2 om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at det forhøjede bundfradrag på 60.000 kr. for udlejning af fritidsboliger også gælder for indkomståret 2021, fra skatteministeren

Spm. 3

L 30 - svar på MFU spm. 3 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del af det, der omhandler selskabsskattefritagelse af Fonden, udskilles i et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 4

L 30 - svar på spm. 4 om, hvad anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forskning og udvikling vil være, hvis det følger den internationale standard i OECD’s Frascati-manual, som også benyttes til afgrænsning og indberetning til Danmarks Statistik, fra skatteministeren

Spm. 5

L 30 - svar på spm. 5 om at redegøre for konsekvenserne, hvis anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forskning og udvikling følger den internationale standard i OECD’s Frascati-manual, fra skatteministeren

Spm. 6

L 30 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 11/11-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig forhøjet udviklings- og forskningsfradrag for indkomstårene 2020 og 2021, også gælder for indkomståret 2020, fra skatteministeren

Spm. 7

L 30 - svar på spm. 7 om kommentar til henvendelsen af 15/11-20 fra Henrik Jensen om foretræde vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag, fra skatteministeren

Spm. 8

L 30 - svar på spm. 8 om kommentar til henvendelsen af 17/11-20 fra KPMG Acor Tax om definition af forskning og udvikling (FOU) i forhold til processer, fra skatteministeren

Spm. 9

L 30 - svar på spm. 9 om kommentar til henvendelsen af 20/11-20 fra KPMG Acor Tax om udvikling af nye processer til anvendelse i egen virksomhed, fra skatteministeren

Spm. 10

L 30 - svar på spm. 10 om kommentar til henvendelsen af 22/11-20 fra Henrik Jensen om yderligere bemærkninger vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag, fra skatteministeren

Spm. 11

L 30 - svar på spm. 11 om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om udviklingsarbejde til eget brug, nyhedsværdi og originalitet, fra skatteministeren

Spm. 12

L 30 - svar på spm. 12 om kommentar til materialet fra høringen i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, fra skatteministeren

Spm. 13

L 30 - svar på spm. 13 om talepapir fra høringen i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, fra skatteministeren

Spm. 14

L 30 - svar på spm. 14 om at redegøre konkret og udtømmende for, hvad der er omfattet af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, fra skatteministeren

Spm. 15

L 30 - svar på spm. 15 om ministeren mener, at Ligningslovens § 8 B kan finde anvendelse for en virksomheds eksperimentel baserede udviklingsarbejde, der skal føre til nye eller væsentlig forbedrede ”grønne” produktionsmetoder, fra skatteministeren

Spm. 16

L 30 - svar på spm. 16 om en nystartet virksomheds forgæves afholdte udgifter til udviklingsarbejde, og som ikke er omfattet af Ligningslovens § 8 B, kan fradrages som driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, fra skatteministeren

Spm. 17

L 30 - svar på spm. 17 om, hvis et selskab har udviklet en ny eller væsentligt forbedret proces med henblik på anvendelse i egen virksomhed, så skal det være omfattet af Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 18

L 30 - svar på spm. 18 om udvikling af egne nye eller væsentligt forbedrede maskiner til brug for produktionen i egen virksomhed skal være omfattet af Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 19

L 30 - svar på spm. 19 om at præcisere, om udviklingsarbejde med egne nye produktionsmetoder og nye maskiner til brug for produktionen er omfattet af Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 20

L 30 - svar på spm. 20 om vi fremmer eller bremser den grønne omstilling, hvis vi går ud fra en afgørelse fra Skattestyrelsen fra 2020, hvor udviklingen af nye processer til anvendelse i egen virksomhed ikke er omfattet af ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 21

L 30 - svar på spm. 21 om Skattestyrelsens tolkning i en afgørelse fra 2020, hvor det fremgår, at virksomhedernes udviklingsarbejde med egne maskiner og produktionsmetoder ikke er omfattet af ligningsloven § 8 B, hviler på lovens ånd og bogstav, fra skatteministeren

Spm. 22

L 30 - svar på spm. 22 om, hvilke kriterier der ligger til grund for bedømmelse af nyhedselementet i en virksomheds FogU (eller FogF) udgifter, fra skatteministeren

Spm. 23

L 30 - svar på spm. 23 om klart tilkendegive, hvad loven giver mulighed for at fradrage som udgifter til FogU (eller FogF) – så virksomheder ved, hvad de kan disponere efter, fra skatteministeren

Spm. 24

L 30 - svar på spm. 24 om ministeren er enig i, at der, i respekt for lovens overordnede formål, relevante virksomheder, Skatteforvaltningen og Folketinget, skal være størst mulig klarhed, sikkerhed og forudsigelighed om anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 25

L 30 - svar på spm. 25 om at præcisere anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 26

L 30 - svar på spm. 26 om ministeren forventer at inddrage relevante brancheorganisationer og fagfolk i forberedelsen af præciseringen af anvendelse området for fradrag for udgifter til FogU (eller FogF), fra skatteministeren

Spm. 27

L 30 - svar på spm. 27 om kriteriet for at vurdere om udgifter er omfattet af Ligningslovens § 8 B stadig er følgende: anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentlig forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser, jf. tidligere lovforarbejder m.v., fra skatteministeren

Spm. 28

L 30 - svar på spm. 28 om ministeren anerkender, at Ligningslovens § 8 B er en begunstigende lovbestemmelse, og derfor bør fortolkes i forlængelse af det politiske formål, fra skatteministeren

Spm. 29

L 30 - svar på spm. 29 om forståelsen af "nye eller væsentlig forbedrede" materialer m.v. skal vurderes ud fra den konkrete virksomheds situation eller ud fra branchen eller samfundet generelt, fra skatteministeren

Spm. 30

L 30 - svar på spm. 30 om ligningslovens § 8 B finder anvendelse på udvikling af materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer til frembringelse af produkter eller ydelser bestemt til salg, fra skatteministeren

Spm. 31

L 30 - svar på spm. 31 om et selskabs udvikling af en forbedret tjenesteydelse kan falde ind under bestemmelsen i Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 32

L 30 - svar på spm. 32 om ligningslovens § 8 B efter bestemmelsens ordlyd omfatter udgifter til forskning og udvikling inden for it-området, det være sig produkter, processer, tjenesteydelser m.v., fra skatteministeren

Spm. 33

L 30 - svar på spm. 33 om at præcisere med eksempler, hvad der kræves for at tale om ”sådan ny viden mv., i forhold til eksisterende viden, teknik mv., som må kræves” for, at det er omfattet af Ligningslovens § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 34

L 30 - svar på spm. 34 om at opstille en positivliste over, hvad der er omfattet af F&U fradraget, fra skatteministeren

Spm. 35

L 30 - svar på spm. 35 om kommentar til henvendelsen af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring, fra skatteministeren

Spm. 36

L 30 - svar på spm. 36 om kommentar til henvendelsen af 27/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer af nyhedsværdi i lovbemærkningerne til lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 37

L 30 - svar på spm. 37 om, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være ved en bredere fortolkning af anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsknings- og forsøgsvirksomhed, og hvis anvendelsesområdet udvides til at omfatte udviklingsarbejde af interne processer, fra skatteministeren

Spm. 38

L 30 - svar på spm. 38 om at redegøre for sammenhængen mellem Ligningslovens § 8 B og § 8 X, fra skatteministeren

Spm. 39

L 30 - svar på spm. 39 om kommentar til henvendelsen af 29/11-20 fra KPMG Acor Tax om udelukker udgifter med karakter af driftsomkostninger ekstrafradraget i LL § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 40

L 30 - svar på spm. 40 om kommentar til henvendelsen af 30/11-20 fra KPMG Acor Tax om erhvervelse af patenter og maskiner til forsøgs- og forskningsvirksomheder, fra skatteministeren

Spm. 41

L 30 - svar på spm. 41 om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af LL § 8 B kræver en udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag, fra skatteministeren

Spm. 42

L 30 - svar på spm. 42 om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om landsskatteretsafgørelse i SKM2020.230 vedrørende FoU og udskiftning af materialer, fra skatteministeren

Spm. 43

L 30 - svar på spm. 43 om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om betænkning fra 1973 over forslag til lov om ændring af ligningsloven, fra skatteministeren

Spm. 44

L 30 - svar på spm. 44 om at tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 3. december 2020 om lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 45

L 30 - svar på spm. 45 om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål om udvikling af egne nye produktionsmetoder eller maskiner til nedbringelse af virksomhedens klimabelastning kan være omfattet af LL § 8 B, fra skatteministeren

Spm. 46

L 30 - svar på spm. 46 om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om betydningen af betingelsen om, at FoU udgifterne skal have tilknytning til udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag for at kunne være omfattet af LL § 8 B, fra skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.