L 32 B Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.).

Oprindeligt forslag: L 32 Om skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v. Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 18. december 2020. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 10/11-20 fra Finans & Leasing om leasingselskabers adgang til eSkatData

Bilag 5

Henvendelse af 10/11-20 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU om bekymring i forhold til lovforslagets foreslåede ordning vedrørende indførelse af indberetningspligt af udbuds- og slagspriser m.v.

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 23/11-20 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende virksomhederes registrering af priser på brugte biler

Bilag 8

Henvendelse af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Henvendelse af 3/12-20 fra eBay Classifieds Scandinavia om data om køretøjer

Bilag 11

3. udkast til betænkning

Bilag 12

4. udkast til betænkning

Bilag 13

5. udkast til betænkning

Bilag 14

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2020

Bilag 15

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 16

Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 32 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Finans & Leasing om leasingselskabers adgang til eSkatData, fra skatteministeren

Spm. 2

L 32 - svar på spm. 2 om at forslaget i sin nuværende form ikke vil have den konsekvens, at andre erhvervsdrivende, der lejlighedsvis transporterer blod og organer uden for kroppen, kan opnå fritagelse fra registreringsafgiften på deres personbiler, fra skatteministeren

Spm. 3

L 32 - svar på spm. 3 om ,hvorvidt der i dag stilles krav til chauffører og personkøretøjer, der transporterer blod og organer inden for kroppen, fra skatteministeren

Spm. 4

L 32 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU om bekymring i forhold til lovforslagets foreslåede ordning vedrørende indførelse af indberetningspligt af udbuds- og slagspriser m.v., fra skatteministeren

Spm. 5

L 32 - svar på spm. 5 om kommentar til henvendelsen af 23/11-20 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende virksomhederes registrering af priser på brugte biler, fra skatteministeren

Spm. 6

L 32 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020, fra skatteministeren

Spm. 7

L 32 - svar på spm. 7 om, hvordan ministeren ser på muligheden for, at købe data fra private aktører om udbuds- og salgspriser m.v. fremfor at pålægge erhvervet en stor administrativ byrde, fra skatteministeren

Spm. 8

L 32 - svar på spm. 8 om de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, kan tilvejebringes på andre måder, end den foreslåede indberetningspligt, der forventes at belaste bilbranchen med administrative byrder, fra skatteministeren

Spm. 9

L 32 - svar på spm. 9 om at konkretisere behovet for og det rimelige i, at der med lovforslaget gives en bemyndigelse til senere udmøntning af indberetningspligten vedr. udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, fra skatteministeren

Spm. 10

L 32 - svar på spm. 10 om at stille ændringsforslag, hvormed de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser m.v., jf. lovforslagets § 4, nr. 6, købes fra private aktører, fremfor at erhvervet pålægges indberetningspligten, fra skatteministeren

Spm. 11

L 32 - svar på spm. 11 om at oversende udkastet til bekendtgørelsen til Skatteudvalget inden den sendes i høring med henblik på politisk forhandling, fra skatteministeren

Spm. 12

L 32 - svar på spm. 12 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvormed den del af lovforslaget der omhandler indberetning af data til brug for den semiautomatiske værdifastsættelse af køretøjer udskilles i et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 13

L 32 - svar på spm. 13 om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra eBay Classifieds Scandinavia om data om køretøjer, og oplyse om ministeren vil undersøge muligheden for at købe data, fra skatteministeren

Spm. 14

L 32 - svar på spm. 14 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis den del af lovforslaget der omhandler indberetning af data til brug for den semiautomatiske værdifastsættelse af køretøjer, først træder i kraft på den anden side af nytår f.eks. 1. marts eller 1. juni 2021, fra skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.