L 69 C Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Oprindeligt forslag: L 69 Om medarbejderaktieordningen og smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler m.v. Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 15. december 2020. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 22/11-20 fra Edlund A/S om kommentarer til den del der vedrører pensionsbeskatningsloven

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 10. december 2020

Bilag 9

Orientering inden 2. behandling af lovforslaget, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 69 - svar på spm. 1 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget i tre dele, fra skatteministeren

Spm. 2

L 69 - svar på spm. 2, om ministeren er positivt stemt overfor at justere reglerne for, at en pensionsopsparer kan placere en andel af sin pensionsopsparing i unoterede aktier, f.eks. efter den model Dansk Industri har foreslået i deres høringssvar, jf. bilag 1, fra skatteministeren

Spm. 3

L 69 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 22/11-20 fra Edlund A/S om kommentarer til den del der vedrører pensionsbeskatningsloven, fra skatteministeren

Spm. 4

L 69 - svar på spm. 4 om, hvad der er henholdsvis skattelovgivningens og pensionslovgivningens definition af unoterede aktier, fra skatteministeren

Spm. 5

L 69 - svar på spm. 5 om, i hvor mange tilfælde de eksisterende regler om placering af unoterede værdipapirer i aldersopsparinger udnyttes til skattetænkning, fra skatteministeren

Spm. 6

L 69 - svar på spm. 6 om, hvor mange der har valgt at placere en del af deres alderspensionsopsparing i unoterede aktier, fra skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt det overhovedet er meningsfuldt at behandle de ændringer som er foreslået i lovforslag nr. L 69 C, da forudsætningerne, hvorpå lovforslaget hviler, nu er markant anderledes, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.