L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 18. november 2020. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2020. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 2226 af 29. december 2020

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Oversendelsesbrev - SAU
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Materiale til teknisk gennemgang af lovforslaget den 19. november 2020, fra Skatteministeriet

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 2/12-20 fra FSR - danske revisorer om opfølgende bemærkninger til delen vedrørende ændringer i virksomhedsskatteloven

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 15/12-20 fra Spillebranchen om kommentarer til skatteministerens udsagn om den danske spillebranche

Bilag 8

Betænkning afgivet den 16. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at tilsende talepapiret fra den tekniske gennemgang af lovforslaget den 19. november 2020, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om de specifikke miljømæssige effekter af genindførelsen af emballageafgiften på pvc-folier, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan Skatteministeriet er kommet frem til, at ”En genindførelse og indeksering af emballageafgiften på pvc-folier forventes at bidrage til reduceret miljøbelastning i forbindelse med affaldshåndteringen”, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor meget brugen af husholdningsfilm til madpakker vil blive reduceret, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvor meget brugen af stanniol til madpakker vil blive forøget som følge forslaget om genindførelse af emballageafgiften på pvc-folier, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor det er valgt at forhøje afgiftssatsens for væddemål og onlinekasino på en gang fremfor en gradvis forhøjelse, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at garantere, at der er fundet en løsning på problematikken vedrørende SIFA TV-Bingo inden 3. behandling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om en stigning i pengespil på det uregulerede marked også fører til forringet forbrugerbeskyttelse af spillerne i Danmark, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om at redegøre for fordelingsvirkningen af forslaget, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til tre løsningsforslag i forhold til at finde en løsning for SIFA TV-bingo, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra FSR - danske revisorer om opfølgende bemærkninger til delen vedrørende ændringer i virksomhedsskatteloven, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om talepapir fra samrådet den 10. december 2020 om lovforslaget, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 106 - svar på spm. 12.docx
Samrådstale SAU L 106 - samrådsspørgsmål A, B=c C og D.docx

Spm. 13

Spm. om talepapir fra samrådet den 10. december 2020 om lovforslaget, til skatteministeren
SAU L 106 - svar på spm. 13.docx
Samrådstale - SAU L 106 - spørgsmål E.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 14

Spm. om at stille ændringsforslag, hvorefter genanvendeligt emballage fritages for afgift, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at stille ændringsforslag, hvorefter genanvendelige pvc-folier fritages for afgift, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvilke udenlandske spillevirksomheder – uden licens til at udbyde spil i Danmark – danske spillere benytter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 106 - svar på spm. 16.docx

Spm. 17

Spm. om at redegøre for mængden af spillereklamer i årene 2015-2020, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvordan Center for Ludomani og andre lignende tilbud kan komme i kontakt og hjælpe danske spillere, der spiller via udenlandske spillevirksomheder, der ikke har licens til at udbyde spil i Danmark, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at redegøre for antallet af reklamer på internettet for spillevirksomheder de seneste 5 år, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om at komme med forslag til, hvordan det sikres at SIFA TV-Bingo ikke bliver tvunget til at lukke som følge af den foreslåede forhøjelse af afgiftssatsen, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om de oversendte ændringsforslag ændrer ved provenuvirkningen af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvor mange af de hjemmesider som Spillemyndigheden har lukket ned, som kan tilgås via Steam, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om ministeren er tilfreds med, at børn og unge fortsat kan tilgå betting-sider, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvordan ministeren fremadrettet vil sikre, at børn og unge bliver sikret mod betting, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-20 fra Spillebranchen om skatteministerens udsagn om den danske spillebranche, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.