B 87 Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af kontoen til frivillige skatteindbetalinger.

Det foreslås, at pålægge regeringen at genåbne en konto for frivillige skatteindbetalinger. Beslutningsforslaget er en uændret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 149 (folketingsåret 2019-20).

Fremsat den: 13. november 2020. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.