L 75 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Genåbning af låneordning vedrørende moms og lønsumsafgift som følge af covid-19).

Det foreslås, at låneordningen, hvor virksomheder har kunnet få udbetalt allerede indbetalt moms og lønsumsafgift efter ansøgning som et rentefrit lån, genåbnes for anmodninger i perioden 17. november 2020 til 18. december 2020. Herudover foreslås det, at tilbagebetalingstidspunktet for alle lån i ordningen udskydes fra den 1. april 2021 til den 1. november 2021, og at perioden, hvor loftet over skattekontoen midlertidigt er suspenderet, tilsvarende forlænges til den 1. november 2021. Lovforslaget udmønter dele af aftalen om udvidelse af hjælpepakker indgået den 27. oktober 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Regeringen har anmodet om, at Folketinget hastebehandler lovforslaget.

Fremsat den: 4. november 2020. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 12. november 2020. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1620 af 17. november 2020

Bilag

Bilag 1

Brev fra statsministeren til Folketingets formand med ønske om hastebehandling
Brev til Folketingets formand oktober 2020
SKM notits oktober 2020

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 11. november 2020

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.