L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 30. oktober 2020. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. december 2020. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 2061 af 21. december 2020

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Henvendelse af 6/11-20 fra PVC Informationsrådet om, at en genindførelse af PVC-afgifterne medfører kaskader af pseudoarbejde

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 25/11-20 fra PVC Informationsrådet om oplæg til foretræde den 26. november 2020

Bilag 6

Henvendelse af 1/12-20 fra PVC Informationsrådet om forslag til differentiering af pvc-afgiften

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 10. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/11-20 fra PVC Informationsrådet om en genindførelse af PVC-afgifterne medfører kaskader af pseudoarbejde, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra PVC Informationsrådet om oplæg til foretræde den 26. november 2020, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om det er korrekt, at PVC-afgifterne ikke har nogen nævneværdig effekt på miljø, sundhed og provenu, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om det er hensigtsmæssigt at indføre nye afgifter på nuværende tidspunkt, hvor dansk erhvervsliv er hårdt ramt af coronakrisen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke faglige omstændigheder der har ændret sig siden sidste gang, at Folketinget debatterede PVC-afgifter, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der er en fornuftig sammenhæng mellem virksomhedernes administrative bøvl og afgiftens provenu i modsætning til opfattelsen hos ’Saneringsudvalget’, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/12-20 fra PVC Informationsrådet om forslag til differentiering af pvc-afgiften, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.