L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 7. oktober 2020. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. december 2020. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1835 af 8. december 2020

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 8/10-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til reparation af reglerne om rentefradragsbegrænsning (principperne for opgørelse af aktivmassen i SEL § 11B, stk. 8)

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 12/11-20 fra Danske Rederier om ingen yderligere bemærkninger til den fremsatte del

Bilag 6

Henvendelse af 12/11-20 fra Advokatsamfundet om ikke at afgive høringssvar

Bilag 7

Henvendelse af 12/11-20 fra FSR - danske revisorer om kommentarer til delen vedrørende ændringerne af endelige underskud og transfer pricing dokumentation
Henvendelse L 28 FSR
Bilag til L 28

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Materiale til teknisk gennemgang af lovforslaget den 26. november 2020, fra Skatteministeriet

Bilag 11

Betænkning afgivet den 26. november 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/10-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til reparation af reglerne om rentefradragsbegrænsning (principperne for opgørelse af aktivmassen i SEL § 11B, stk. 8), til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorledes de foreslåede regler om fast driftssted spiller sammen med reglerne om CFC-beskatning, herunder om alle dele om CFC-beskatning er udgået af lovforslaget sammenlignet med lovforslag nr. L 48 (folketingsåret 2019-20), til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorledes der er taget højde for de indvendinger, som fremgår af høringssvarene, jf. bilag 2, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorledes det er sikret, at man med lovforslaget ikke overimplementere EU-regler, til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om EU-dommen vedrørende ret til at fradrage endelige underskud i udenlandske selskaber, ville være relevant i en situation, hvor Danmark ikke havde særlige regler for international sambeskatning, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan det ikke medfører et mindreprovenu, at det fremover accepteres, at endelige underskud i udenlandske selskaber, som ikke før kunne fradrages i dansk selskabsskat, nu kan fradrages, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-20 fra FSR - danske revisorer om kommentarer til delen vedrørende ændringerne af endelige underskud og transfer pricing dokumentation, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om tapepapir fra den tekniske gennemgang af lovforslagetden 26. november 2020, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 8.docx
Bilag - Tale til teknisk gennemgang af SAU L 28.docx

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.