L 29 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 7. oktober 2020. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. december 2020. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1836 af 8. december 2020

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Oversendelsesbrev
Høringsskema L 156 - FT 2019-20
Samlet høringssvar L 156 FT 2019-20

Bilag 2

Henvendelse af 8/10-20 fra KPMG Acor Tax om overdragelse af erhvervsvirksomhed ejet via et holdingselskab
Hv L 29 KPMG Acor Tax
HV KPMG Acor Tax 9. okt

Bilag 3

Henvendelse af 19/10-20 fra DAHL Advokatpartnerselskab om ABL § 35 B, stk. 1, nr. 3, om bestemmende indflydelse – og § 35 D, stk. 2, om betaling af stifterskat ved afståelse af aktier
Hv L 29
Supplerende spørgsmål til L29
Spørgsmål til L29

Bilag 4

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 10/11-20 fra KPMG Acor Tax om det erhvervsmæssige formål som angivet i SKM2018.79 ikke er en erhvervsmæssig aktivitet, som udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 26. november 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/10-20 fra KPMG Acor Tax om overdragelse af erhvervsvirksomhed ejet via et holdingselskab

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/10-20 fra DAHL Advokatpartnerselskab om ABL § 35 B, stk. 1, nr. 3, om bestemmende indflydelse – og § 35 D, stk. 2, om betaling af stifterskat ved afståelse af aktier, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange virksomheder der vil blive overdraget til udenlandske fonde, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvordan beskatningen vil ændrer sig som følge af den foreslåede nye model for prioriteringsreglen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra KPMG Acor Tax om det erhvervsmæssige formål som angivet i SKM2018.79 ikke er en erhvervsmæssig aktivitet, som udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor pengetankreglen kun skal opfyldes de første 5 år efter fondens erhvervelse af aktier efter modellen, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor man har valgt at beholde holdingmodellen, når den åbner for skattetekniske smuthuller, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke værnsregler der foreslås, for at begrænse antallet af virksomheder, der overdrages til udenlandske fonde, hvormed danske arbejdspladser flyttes til udlandet, til skatteministeren

Spm. 9

Spm., om alt der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 35 C-F ikke skal betale en afgift på 20 pct., hvis de flytter til et land, hvor skatten er ”væsentlig lavere end efter danske regler, til skatteministeren
SAU L 29 - svar på spm. 9.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.