L 32 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 7. oktober 2020. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema - Lovforslag nr. 19 om indsasts mod vanvidskørsel
Samlet høringssvar pdf

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 10/11-20 fra Finans & Leasing om leasingselskabers adgang til eSkatData

Bilag 5

Henvendelse af 10/11-20 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU om bekymring i forhold til lovforslagets foreslåede ordning vedrørende indførelse af indberetningspligt af udbuds- og slagspriser m.v.

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 23/11-20 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende virksomhederes registrering af priser på brugte biler

Bilag 8

Henvendelse af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020
Slides fra SMVdanmark til Skatteudvalget
Notat L32 til FT Skatteudvalg 26 nov 2020

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Henvendelse af 3/12-20 fra eBay Classifieds Scandinavia om data om køretøjer
L 32 Hv eay
Bilag til hv fra eBay Classifieds Scandinavia

Bilag 11

3. udkast til betænkning

Bilag 12

4. udkast til betænkning

Bilag 13

5. udkast til betænkning

Bilag 14

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Finans & Leasing om leasingselskabers adgang til eSkatData, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at forslaget i sin nuværende form ikke vil have den konsekvens, at andre erhvervsdrivende, der lejlighedsvis transporterer blod og organer uden for kroppen, kan opnå fritagelse fra registreringsafgiften på deres personbiler, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ,hvorvidt der i dag stilles krav til chauffører og personkøretøjer, der transporterer blod og organer inden for kroppen, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU om bekymring i forhold til lovforslagets foreslåede ordning vedrørende indførelse af indberetningspligt af udbuds- og slagspriser m.v., til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/11-20 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende virksomhederes registrering af priser på brugte biler, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 32 - svar på spm. 5.docx

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 32 - svar på spm. 6.pdf

Spm. 7

Spm. om, hvordan ministeren ser på muligheden for, at købe data fra private aktører om udbuds- og salgspriser m.v. fremfor at pålægge erhvervet en stor administrativ byrde, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, kan tilvejebringes på andre måder, end den foreslåede indberetningspligt, der forventes at belaste bilbranchen med administrative byrder, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at konkretisere behovet for og det rimelige i, at der med lovforslaget gives en bemyndigelse til senere udmøntning af indberetningspligten vedr. udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at stille ændringsforslag, hvormed de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser m.v., jf. lovforslagets § 4, nr. 6, købes fra private aktører, fremfor at erhvervet pålægges indberetningspligten, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om at oversende udkastet til bekendtgørelsen til Skatteudvalget inden den sendes i høring med henblik på politisk forhandling, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvormed den del af lovforslaget der omhandler indberetning af data til brug for den semiautomatiske værdifastsættelse af køretøjer udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra eBay Classifieds Scandinavia om data om køretøjer, og oplyse om ministeren vil undersøge muligheden for at købe data, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis den del af lovforslaget der omhandler indberetning af data til brug for den semiautomatiske værdifastsættelse af køretøjer, først træder i kraft på den anden side af nytår f.eks. 1. marts eller 1. juni 2021, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.