L 165 A Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen).

Oprindeligt forslag: L 165 Om indskud på aktiesparekontoen og investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter m.v. Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 26. maj 2020. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 14. maj 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 165 - svar på spm. 1, om aftalepartierne er mødtes for at diskutere og eventuelt beslutte, om loftet skal hæves, fra skatteministeren

Spm. 2

L 165 - svar på spm. 2 om, hvad effekten er af hævelse af loftet for aktiesparekontoen målt på gini, fra skatteministeren

Spm. 3

L 165 - svar på spm. 3 om at bekræfte, at en afskaffelse af aktiesparekontoen fra og med 2022 vil reducere uligheden målt ved ginikoefficienten med -0,01 procentpoint, fra skatteministeren

Spm. 4

L 165 - svar på spm. 4 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 5

L 165 - svar på spm. 5 om, hvor mange lønmodtagere der har og ikke har en tilstrækkelig stor opsparing til at gøre brug af udvidelsen af loftet på aktiesparekontoen, fra skatteministeren

Spm. 6

L 165 - svar på spm. 6 om at oplyse ændringen i den disponible indkomst ved forøgelsen af loftet for aktiesparekontoen fordelt på 10 indkomstdeciler, fra skatteministeren

Spm. 7

L 165 - svar på spm. 7 om, hvad de skattemæssige fordele er ved at anvende det udvidede loft under aktiesparekontoen i forhold til eksisterende regler for aktieindkomstbeskatning, fra skatteministeren

Spm. 8

L 165 - svar på spm. 8 om, hvad den kønsmæssige fordeling har været ved anvendelse af aktiesparekontoordningen under den nuværende ordning, fra skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.