L 194 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 20. maj 2020. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 25. juni 2020. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1061 af 30. juni 2020

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema til L 194 - Lovforslag om ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love
Høringssvar til L 194

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Lovforslag sendt i høring
Oversendelsesskrivelse
Resume af lovforslag om ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love
Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 16/6-20 fra Ulrik Graff, Nordhavn, om SKATs fejlagtige fastsættelse af grundværdi i forbindelse med projektsalg
Henvendelse L 194
L 194 bilag a
L 194 - bilag b

Bilag 8

Henvendelse af 17/6-20 fra Helle Hönig, Nordhavn, om grundskyld på nybyggede rækkehuse
Henvendelse L 194
Bilag til hv L 194

Bilag 9

Betænkning afgivet den 18. juni 2020

Bilag 10

Henvendelse af 18/6-20 fra Helle Hönig, Nordhavn, om kommentar til ministerens svar vedrørende grundskyld på nybyggede rækkehuse

Bilag 11

Henvendelse af 18/6-20 fra Ulrik Graff, Nordhavn, om bemærkninger til skatteministerens svar vedrørende SKATs fejlagtige fastsættelse af grundværdi i forbindelse med projektsalg

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/6-20 fra Ulrik Graff, Nordhavn, om SKATs fejlagtige fastsættelse af grundværdi i forbindelse med projektsalg og den generelle problemstilling rejst i henvendelsen, til skatteministeren
L 194 - Svar på spm. 1.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/6-20 fra Helle Hönig, Nordhavn, om grundskyld på nybyggede rækkehuse og den generelle problemstilling rejst i henvendelsen, til skatteministeren
Svar på L194 - spm. 2.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/6-20 fra Ulrik Graff, Nordhavn, om bemærkninger til skatteministerens svar vedrørende SKATs fejlagtige fastsættelse af grundværdi i forbindelse med projektsalg, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.