L 175 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 21. april 2020. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 30. april 2020. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 572 af 5. maj 2020

Bilag

Bilag 1

Brev fra statsministeren til Folketingets formand med ønske om yderligere hastebehandlinger
Brev til formanden - hastebehandling april 2020
SKM notits

Bilag 2

Henvendelser af 20/4-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig ophævelse af loftet på skattekontoen

Bilag 3

Henvendelse af 22/4-20 fra KPMG Acor Tax om udbetalingsgrænse på skattekontoen/bankkonto

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 26/4-20 fra FSR - danske revisorer om adgang til rentefrie lån og fremrykning af udbetaling af skattekreditter

Bilag 7

Henvendelse af 26/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen

Bilag 8

Henvendelse af 27/4-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen

Bilag 9

Henvendelse af 27/4-20 fra Camphausen Co Advokatfirma om spørgsmål om virksomheders mulighed for ændring af momsperiode

Bilag 10

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Henvendelse af 28/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 16 og 17 vedrørende skattekontoen

Bilag 13

Betænkning afgivet den 28. april 2020

Bilag 14

Henvendelse af 28/4-20 fra KPMG Acor Tax om fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v.
Hv L 175 KPMG Acor Tax
1 Brev til Skatteministeren vedrørende F&U
2 Virksomhedernes rammevilkår i forhold til deres grønne omstilling og ligningslovens § 8B
3 Svar på henvendelser af 9.12.19 og 16.1.20- Fradrag for lønudgifter til ...

Bilag 15

Henvendelse af 30/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 20 om skattekontoen og acontoskat

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelserne af 20/4-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig ophævelse af loftet på skattekontoen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/4-20 fra KPMG Acor Tax om udbetalingsgrænse på skattekontoen/bankkonto, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for de konkrete årsager til den forventede varige provenuvirkning på -10 mio. kr., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvilke tiltag der tages for at sikre, at der sker mindst mulig svindel med ordningen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvis en virksomhed har fået en skønsmæssig momsansættelse, som denne betaler, kan virksomheden så få de penge ud igen som lån, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvis en ejer eller et medlem af ledelsen af en virksomhed tidligere har fået en dom for skatte- eller momssvindel, kan virksomheden så med denne ordning få et lån, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvis et lån ikke kan tilbagebetales efter de 11 måneder, hvad sker der så, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor stor en del af lånene vurderes det ikke kan betales tilbage af virksomhederne efter 11 måneder, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvor stor en del af lånene forventes aldrig at blive betalt tilbage, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor stor en del af lånene forventes at være relateret til svindel, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor i dækningsrækkefølgen vil disse lån være i forhold til anden gæld, som en virksomhed måtte have, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvor længe loftet for skattekontoen er fjernet, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at tage initiativ til at høre aftaleparterne, om der er opbakning til, at der kommer en længere tilbagebetalingsperiode end 11 måneder, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om det er nødvendigt at stille krav om påtegning af en uafhængig godkendt revisor ved anmodning om fremrykket udbetaling af skattekreditten, jf. lovens § 8, stk. 3, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-20 fra FSR - danske revisorer om adgang til rentefrie lån og fremrykning af udbetaling af skattekreditter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 175 - svar på spm. 15.docx

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen, til skatteministeren
L 175 - svar på spm. 16.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 17

L 175 - svar på spm. 17 om kommentar til henvendelsen af 27/4-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen, fra skatteministeren
L 175 - svar på spm. 17.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/4-20 fra Camphausen Co Advokatfirma om spørgsmål om virksomheders mulighed for ændring af momsperiode, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 175 - svar på spm. 18.pdf

Spm. 19

Spm. om det vil være en fordel for staten, hvis virksomheder, som har et højt likviditetsberedskab, skyder yderligere ind på skattekontoen udover virksomhedens indeholdte A-skatter og moms m.v., til skatteministeren
SAU L 175 - svar på spm. 19.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 16 og 17 vedrørende skattekontoen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 175 - svar på spm. 20.pdf

Spm. 21

Spm. om virksomheder, der allerede af likviditetsmæssige grunde har fået en afdragsordning for indbetaling af moms med betalingsfrist den 2. marts 2020 vil være omfattet af ordningen med udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån, til skatteministeren
SAU L 175 - svar på spm. 21.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 22

Spm. om kommentar til svar på spm. 19, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 175 - svar på spm. 22.pdf

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/4-20 fra KPMG Acor Tax om fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v., til skatteministeren
SAU L 175 - svar på spm. 23.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 24

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 20 om skattekontoen og acontoskat, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.