L 174 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 16. april 2020. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 28. maj 2020. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 814 af 9. juni 2020

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema - dataoprydning m.v.
Høringssvar - dataoprydning m.v.

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 14. maj 2020

Bilag 6

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema - dataoprydning m.v.
Høringssvar fra Danske Advokater
Høringsskema

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.