L 71 A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).

Oprindeligt forslag: L 71 Om fastsættelse af grund- og ejendomsværdier og andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v. Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 17. december 2019. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 13. december 2019

Bilag 10

Henvendelse af 16/12-19 fra Jørgen Larsen om klagefrister og forældelsespraksis

Bilag 11

Orientering om håndtering af ”0-skattesagerne” og sagerne om manglende grundværdier
Oversendelsesbrev til SAU
Orientering om status for håndtering af 0-skattesagerne

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 71 - svar på spm. 1 om at der gøres forskel på boligejere, fra skatteministeren

Spm. 2

L 71 - svar på spm. 2, om en boligejer skal klage igen efter 6 år, hvis de samme ting, som blev lagt til grund for den oprindelige klage, stadig er gældende, fra skatteministeren

Spm. 3

L 71 - svar på spm. 3, om ændring af ejendomsvurderingen, selv om ændringen af de enkelte klager ikke overstiger 20 pct., som der kræves i lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 4

L 71 - svar på spm. 4 om, hvordan det sikres, at ejendomme der vil blive berørt af en afgørelse på en klage, underlægges revisionsbestemmelserne, fra skatteministeren

Spm. 5

L 71 - svar på spm. 5 om at stille ændringsforslag om deling af L 71, fra skatteministeren

Spm. 6

L 71 - svar på spm. 6 om bagatelgrænse på 5 pct. for, hvornår en vurdering skal ændres som følge af nye oplysninger fra ejeren m.v., fra skatteministeren

Spm. 7

L 71 - svar på spm. 7 om, hvordan det sikres, at ejendomme, der vil blive berørt af en afgørelse på en klage, underlægges revisionsbestemmelserne, fra skatteministeren

Spm. 8

L 71 - svar på spm. 8, om ministeren vil oversende retningslinjer til Folketingets Skatteudvalg, når en boligejer får ret i en klage, som kan have en afledt virkning på andre grundes vurdering, fra skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/12-19 fra Jørgen Larsen om klagefrister og forældelsespraksis, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.