L 75 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Oprindeligt forslag: L 75 Om forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak. Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 17. december 2019. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Lovudkast sendt i høring

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 4

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 75 - svar på spm. 1 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

L 75 - svar på spm. 2 om, hvorledes emballageafgiften kan differentieres, således at der indføres lavere afgifter på genanvendelige og bionedbrydelige plasticposer og engangsservice m.v., fra skatteministeren

Spm. 3

L 75 - svar på spm. 3, om afgiftsstigningen på plastikposer vil ramme ganske almindelige danskere, fra skatteministeren

Spm. 4

L 75 - svar på spm. 4, om lovforslaget giver et negativt incitament til at bruge poser af genbrugsplast, fra skatteministeren

Spm. 5

L 75 - svar på spm. 5 om, hvad grænsehandelen forventes at stige med, når afgiftsstigningen på cigaretter, som er aftalt i finanslovsforslaget, er fuldt indfaset, fra skatteministeren

Spm. 6

L 75 - svar på spm. 6 om, hvor stor andelen af illegale cigaretter udgør af det samlede marked nu, fra skatteministeren

Spm. 7

L 75 - svar på spm. 7 om, hvordan stigningen i cigaretafgiften, som er aftalt i finanslovsforslaget, er fordelt på indkomstdeciler, fra skatteministeren

Spm. 8

L 75 - svar på spm. 8 om, hvorfor afgiften på pølsebakker nu skal tredobles, imens der skal være en lavere afgift, hvis den er over 33 cm i længde/diameter, fra skatteministeren

Spm. 9

L 75 - svar på spm. 9 om, hvorfor drinkspinde er afgiftsbelagt og nu står til at få tredoblet afgiften, mens pindemadspinde og sugerør ikke er omfattet af afgiften, fra skatteministeren

Spm. 10

L 75 - svar på spm. 10 vedr. at uddybe kommentarer til høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening, jf. bilag 3, fra skatteministeren

Spm. 11

L 75 - svar på spm. 11 om at stille ændringsforslag, således at samtlige forhøjelser af tobaksafgifterne træder i kraft den 1. april 2020, fra skatteministeren

Spm. 12

L 75 - svar på spm. 12 om, hvilke dele af lovforslaget der skønnes at medføre en reduktion i mængden af affald, fra skatteministeren

Spm. 13

L 75 - svar på spm. 13 om difference på de miljømæssige konsekvenser, fra skatteministeren

Spm. 14

L 75 - svar på spm. 14 om, hvorfor afgiftsgrundlaget for bæreposer af plast og papir følger udviklingen i realt BNP, fra skatteministeren

Spm. 15

L 75 - svar på spm. 15 om det er forhøjelsen af emballageafgiften på bæreposer og engangsservice, der vil medføre en adfærdsændring, fra skatteministeren

Spm. 16

L 75 - svar på spm. 16 om sammenhængen mellem afgiftsgrundlaget for engangsservice og væksten i nominelt BNP, fra skatteministeren

Spm. 17

L 75 - svar på spm. 17 om regeringen kan garantere, at en tredobling af afgifterne af plastikposer og engangsservice ikke vil skade danske virksomheders konkurrenceevne, fra skatteministeren

Spm. 18

L 75 - svar på spm. 18 om regering kan garantere, at en tredobling af afgifterne af plastikposer og engangsservice ikke vil hæmme genanvendelsen af plast, fra skatteministeren

Spm. 19

L 75 - svar på spm. 19 om ministeren vil fjerne danske afgifter på plast, når EU tilføjer tilsvarende afgifter på plast, fra skatteministeren

Spm. 20

L 75 - svar på spm. 20 om ministeren vil sikre, at danske virksomheder ikke rammes af dobbeltafgifter på plast, fra skatteministeren

Spm. 21

L 75 - svar på spm. 21 om en dansk flad afgift på plast, der ikke fritager genanvendt plast, er grønnere end en plastafgift, som fritager genanvendt plast, fra skatteministeren

Spm. 22

L 75 - svar på spm. 22, om det er nødvendigt med en dansk afgift her og nu på både engangsplastprodukter og plastikposer, når EU også overvejer at indføre en generel plastafgift, fra skatteministeren

Spm. 23

L 75 - svar på spm. 23 om, hvilke miljøhensyn regeringen ligger til grund, når den indfører såkaldte ”flade” afgifter, der ikke differentierer mellem ”ny” og ”genanvendt” plastik, fra skatteministeren

Spm. 24

L 75 - svar på spm. 24 om, hvad der fagligt ligger til grund for, at der i finanslovsaftalen for 2020 står, at det skal undersøges om emballageafgiften på engangsservice kan differentieres med henblik på at fremme anvendelse af bionedbrydeligt materiale, fra skatteministeren

Spm. 25

L 75 - svar på spm. 25, om forhøjelsen af plastafgiften og virkningen af pr. den 1. januar 2020, og uden overgangsordning, får betydning for virksomheders aftaler med kunder, fra skatteministeren

Spm. 26

L 75 - svar på spm. 26 om, hvornår informationspartnerskabet med den danske plasthandlingsplan målrettet brug af bæreposer også af plast i detailbranchen forventes at køre, fra skatteministeren

Spm. 27

MFU spm. om, hvor mange af de 940 millioner cigaretter, der årligt forventes grænsehandlet, når prisstigningen i 2022 er fuldt udfaset, vil blive købt i Tyskland, til skatteministeren

Spm. 28

MFU spm. om, hvor stor omsætning danske forretninger mister ved, at grænsehandelen med cigaretter firedobles, til skatteministeren

Spm. 29

MFU spm. om, hvor stort et provenu fra skatter og afgifter staten havde fået, hvis der var blevet betalt dansk afgift af de 940 millioner grænsehandlede cigaretter, til skatteministeren

Spm. 30

MFU spm. om værdien af grænsehandelen nogensinde før er steget så meget på så kort tid, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.