L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 4. december 2019. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 6. februar 2020. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 138 af 25. februar 2020

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 18/11-19 fra Dansk Fjernvarme om bemærkninger til den politiske aftale om udnyttelse af overskudsvarme

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
høringsskema
Høringssvar

Bilag 3

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 22/11-19 fra SEP Sønderjylland og Viborg Fjernvarme om bemærkninger til lovforslag om genbrug af overskudsvarme

Bilag 6

Henvendelse af 10/1-20 fra SEP Sønderjylland mv. om udnyttelsen af overskudsvarme

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

Meddelelse om materiale fra SEP Sønderjylland og Viborg Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020
Meddelelse om materiale fra SEP Sønderjylland og Viborg Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020
SEP Sønderjylland Skatteudvalg - præsentation foretræde 16 jan - endelig

Bilag 9

Meddelelse om materiale fra Dansk Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020
Meddelelse om materiale fra Dansk Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020
Foretræde for skatteudvalget - overskudsvar 16. januar
Ordførerbrev - overskudsvarme

Bilag 10

Udkast til betænkning

Bilag 11

Henvendelse af 22/1-20 fra Nina Alborg, Metalcolour om beskatningen af overskudsvarme

Bilag 12

Præsentation fra teknisk gennemgang af L 82 om overskudsvarme den 30. januar 2020

Bilag 13

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/11-19 fra Dansk Fjernvarme om bemærkninger til den politiske aftale om udnyttelse af overskudsvarme, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/11-19 fra SEP Sønderjylland og Viborg Fjernvarme om bemærkninger til lovforslag om genbrug af overskudsvarme, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 10/1-20 fra SEP Sønderjylland mv. om udnyttelsen af overskudsvarme, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at bygge oven på aftalen om overskudsvarme med yderligere tiltag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til præsentationen, som blev vist ved SEP Sønderjyllands og Viborg Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til præsentationen og notatet, som blev henholdsvis vist og udleveret ved Dansk Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor man i lovforslaget går længere i overgangsbestemmelserne, end man gjorde i aftalen, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelse af 22/1-20 fra Nina Alborg, Metalcolour om beskatningen af overskudsvarme, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om konsekvenserne (på skatteprovenu og CO2-udledning) af at afskaffe afgiften på ’certificeret’ overskudsvarme fra virksomheder, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.