L 71 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 20. november 2019. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema - til fremsættelse - lovforslag om ejendomsvurderingsloven mv.
Høringssvar - Lovforslag om ejendomsvurderingsloven m.v.

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema - lovforslag om ejendomsvurderingsloven mv.
Supplerende høringssvar - lovforslag om ejendomsvurderingsloven mv.

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Yderligere supplerende høringsskema - Lovforslag om ejendomsvurderingsloven mv.
Supplerende høringssvar fra KL

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 13. december 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at der gøres forskel på boligejere, til skatteministeren

Spm. 2

Spm., om en boligejer skal klage igen efter 6 år, hvis de samme ting, som blev lagt til grund for den oprindelige klage, stadig er gældende, til skatteministeren

Spm. 3

Spm., om ændring af ejendomsvurderingen, selv om ændringen af de enkelte klager ikke overstiger 20 pct., som der kræves i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvordan det sikres, at ejendomme der vil blive berørt af en afgørelse på en klage, underlægges revisionsbestemmelserne, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af L 71, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om bagatelgrænse på 5 pct. for, hvornår en vurdering skal ændres som følge af nye oplysninger fra ejeren m.v., til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan det sikres, at ejendomme, der vil blive berørt af en afgørelse på en klage, underlægges revisionsbestemmelserne, til skatteministeren

Spm. 8

Spm., om ministeren vil oversende retningslinjer til Folketingets Skatteudvalg, når en boligejer får ret i en klage, som kan have en afledt virkning på andre grundes vurdering, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.