L 73 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 20. november 2019. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2019. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1584 af 27. december 2019

Bilag

Bilag 1

Lovforslag sendt i høring
Følgebrev til SAU
Lovforslag om fastholdelse af beskatningen af fri telefon
Resumé

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 21/11-19 fra Michael Andersen, Viby Sjælland, om ophævelse af skattefrihed for fri telefon og internet

Bilag 4

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 5

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar
Høringssvar

Bilag 6

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar fra FA

Bilag 7

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Henvendelse af 5/12-19 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk om fastholdelse af den nuværende beskatning af fri telefon og internet m.v.

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/11-19 fra Michael Andersen, Viby Sjælland, om ophævelse af skattefrihed for fri telefon og internet, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/12-19 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk om fastholdelse af den nuværende beskatning af fri telefon og internet m.v., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om logikken i, at en iPad, der er stillet til rådighed af en arbejdsgiver, og som også bruges privat, ikke beskattes, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor mange gange en person skal benytte sin arbejdsgiverbetalte telefon til private formål, før vedkommende skal beskattes, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 73 - svar på spm. 4.docx

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.