L 74 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 20. november 2019. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Lovudkast sendt i høring
Orientering af SAU om høring
Resumé
Lovforslag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema til lovforslag om forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, stand-3152258
Høringssvar

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan mindreprovenuet finansieres, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at stille ændringsforslag, således at rabatten også tilfalder elbilsejere, der oplader deres i bil via deres eget stik i hjemmet m.v., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om det er muligt at ændre elpatronordningen, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.