L 49 Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 6. november 2019. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2019. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1573 af 27. december 2019

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar DAC6

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 25/11-19 fra FSR - danske revisorer om spørgsmål til selve lovforslaget og til en række af de høringssvar der er afgivet

Bilag 5

Henvendelse af 28/11-19 fra Finans Danmark om definition på skatteordningen

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 10/12-19 fra Forsikring & Pension om spørgsmål om indberetning, pensionsinstitutters investeringsaktiviteter og videnskrav til mellemmænd

Bilag 8

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

Bilag 9

Henvendelse af 16&12-19 fra FSR - Danske Revisorer om, hvorvidt en skattemæssig fradragsberettiget betaling vil være omfattet af Kategori C

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange indberetninger ministeren forventer, at skattestyrelsen årligt vil modtage, hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor Danmark ikke indfører en anonymiseret indberetningsordning lig den svenske ordning, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om en nærmere afgrænsning af begrebet ”skatteordninger”, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om baggrunden for ministeriets vurdering af, at lovforslaget ikke medfører økonomiske byrder for erhvervslivet m.v., til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-19 fra FSR - danske revisorer om spørgsmål til selve lovforslaget og til en række af de høringssvar der er afgivet, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/11-19 fra Finans Danmark om definition på skatteordningen, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at overveje en negativ afgræsning af, hvornår advokaterne er omfattet af indberetningspligten i stedet for den nuværende i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om den foreslåede model om negativ afgrænsning i lovforslaget kan gøres mere specifik og klar, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/12-19 fra Forsikring & Pension om spørgsmål om indberetning, pensionsinstitutters investeringsaktiviteter og videnskrav til mellemmænd, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU L 49 - spm. 9.pdf

Spm. 10

L 49 - svar på spm. 10 om kommentar til henvendelse af 16/12-19 fra FSR - Danske Revisorer om, hvorvidt en skattemæssig fradragsberettiget betaling vil være omfattet af Kategori C, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU L 49 - spm. 10.docx

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.