L 22 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og pensionsafkastbeskatningsloven. (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 2. oktober 2019. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 14. november 2019. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1124 af 19. november 2019

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Samlede høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 7/10-19 fra KPMG Acor Tax om beskatning af bevis på hybrid kernekapital ved overdragelse m.v.

Bilag 4

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 14/10-19 fra FSR – danske revisorer om at enophævelse af særreglerne ikke forekommer hensigtsmæssig

Bilag 6

Henvendelse af 22/10-19 fra KPMG Acor Tax om ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og tab på hybrid kernekapital

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 7. november 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/10-19 fra KPMG Acor Tax om beskatning af bevis på hybrid kernekapital ved overdragelse m.v., til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministeren oplyse, hvorfor regeringen i forbindelse med genfremsættelsen har fjernet beskrivelsen af, at merprovenuet disponeres som led i ”Aftale om ret til seniorpension for nedslidte” af 1. maj 2019 indgået mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, når der fortsat er et flertal i Folketinget bag aftalen, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 14/10-19 fra FSR – danske revisorer om at en ophævelse af særreglerne ikke forekommer hensigtsmæssig, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om, hvilke andre EU-medlemsstater – udover Holland og Sverige – der har et særligt fradrag for såkaldt hybrid kernekapital, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/10-19 fra KPMG Acor Tax om ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og tab på hybrid kernekapital, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.