L 23 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 2. oktober 2019. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 14. november 2019. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1125 af 19. november 2019

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema om forlængelse mv.
Høringssvar supplerende høring om funktionsperiode mv.
Høringsskema L212, bilag 1
Høringssvar L212, bilag 1
Supplerende høringsskema om omkostningsgodtgørelse
Høringssvar fra supplerende høring om omkostningsgodtgørelse

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 7. november 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget der samlet set er blevet givet i omkostningsgodtgørelse pr. 1. oktober 2019 i forbindelse med klage- og retssager om tilbagekaldelse af afgørelser om refusion af udbytteskat, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor meget der samlet set er blevet givet i omkostningsgodtgørelse pr. 1. oktober 2019 til forligsparterne i sagen om forlig på 1,6 mia. kr. i udbytteskatskandalen, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm. om, i hvor mange sager der er ydet omkostningsgodtgørelse ved klager over afgørelser om tilbagekaldelse af afgørelser om refusion af udbytteskat, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om det vil være muligt at differentiere reglerne om omkostningsgodtgørelse ved klager over afgørelser om tilbagekaldelse af afgørelser om refusion af udbytteskat, til skatteministeren

Spm. 5

MFU spm. om at opgøre antallet af klager over såkaldte bagatelsager m.v., til skatteministeren

Spm. 6

MFU spm. om at redegøre for måltallene for sagsbehandlingen over klager, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.