L 25 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 2. oktober 2019. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2019. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1577 af 27. december 2019

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 21/10-19 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger til lovforslagets del om omstruktureringer

Bilag 5

Henvendelse af 22/10-19 fra Forsikring & Pension om omstruktureringsforslagene i lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 22/10-19 fra PenSam om foretræde om lovforslagets konsekvenser for arbejdsmarkedspensionsselskaberne

Bilag 7

Præsentation fra PenSam's foretræde i udvalget den 24. oktober 2019 om lovforslagets konsekvenser for arbejdsmarkedspensionsselskaberne

Bilag 8

Henvendelse af 31/10-19 fra AP Pension om foretræde om dobbeltbeskatning ved fusion af en pensionskasse og et livsforsikringsselskab

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Præsentation fra AP Pensions foretræde i udvalget den 7. november 2019 om dobbeltbeskatning ved fusion af en pensionskasse og et livsforsikringsselskab

Bilag 11

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 12

2. udkast til betænkning

Bilag 13

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

3. udkast til betænkning

Bilag 15

Skatteministeriets præsentation fra teknisk gennemgang af lovforslaget den 5. december 2019

Bilag 16

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvem der er dataansvarlige i de specifikke behandlingsskridt, og hvordan dette kan præciseres nærmere i lovforslaget for at imødegå Datatilsynets kritik, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan man sikrer et tilstrækkeligt kontrolniveau, når skatteforvaltningen ikke længere skal godkende flytninger af indbetalinger på forskellige typer af pensionsopsparinger, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorfor det ikke er muligt, at skønne over mindreprovenuet. til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/10-19 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger til lovforslagets del om omstruktureringer

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/10-19 fra Forsikring & Pension om omstruktureringsforslagene i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/10-19 fra PenSam om foretræde om lovforslagets konsekvenser for arbejdsmarkedspensionsselskaberne, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til præsentationen fra PenSam's foretræde for udvalget den 24. oktober 2019 og særligt deputationens forslag til ændringsforslag om omstrukturering, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-19 fra AP Pension om foretræde om dobbeltbeskatning ved fusion af en pensionskasse og et livsforsikringsselskab, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om baggrunden for de nugældende regler vedrørende skattefri omstrukturering af pensionsinstitutter og den eksisterende forskel i beskatningsregler for pensionsopsparing i henholdsvis pensionskasser og livsforsikringsselskaber, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om de problemstillinger, som Pensam og Forsikring & Pension rejser i bilag 5 og 6, kan løses i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til præsentation fra AP Pensions foretræde i udvalget den 7. november 2019 om dobbeltbeskatning ved fusion af en pensionskasse og et livsforsikringsselskab, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til præsentation fra AP Pensions foretræde i udvalget den 7. november 2019 om dobbeltbeskatning ved fusion af en pensionskasse og et livsforsikringsselskab, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ændringsforslag om ændret ikrafttrædelse for reglerne om PAL-fradrag ved skattefri fusion af en pensionskasse til et livsforsikringsselskab, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvad det tabte provenu vil være, hvis en stor pensionskasse fusionerer med et livsforsikringsselskab i f.eks. 2021, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.