L 223 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven. (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 10. april 2019. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Oversendelsesskrivelse
Høringsskema
Samlede høringssvar

Bilag 2

Henvendelse af 15/4-19 vedrørende ændringer af registreringsafgiftsloven , fra AutoBranchen Danmark

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Supplerende henvendelse af 25/4-19 fra AutoBranchen Danmark om foretræde afskaffelse af selvanmelderordningen for eksport af køretøjer
L 223 Henvendelse
L 223 yderligere fil af 23. april 2019

Bilag 5

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Præsentation fra AutoBranchen Danmark's foretræde den 25. april 2019 om lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 15/4-19 fra AutoBranchen Danmark vedrørende ændringer af registreringsafgiftsloven, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/4-19 fra AutoBranchen Danmark om foretræde om afskaffelse af selvanmelderordningen for eksport af køretøjer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til AutoBranchen Danmark's plancher anvendt ved foretræde den 25. april 2019, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.