L 177 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 27. februar 2019. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 4. april 2019. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 499 af 1. maj 2019

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK- orientering om afsluttet høring af lovforslag (oversendelsesbrev)
Høringsnotat
Høringssvar (eksterne)

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev til EFK-udvalget
Baggrundsnotat om ændringsforslag til L 177
Ændringsforslag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 28/3-19

Bilag 5

Betænkning afgivet den 28/3-19

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.