L 179 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 27. februar 2019. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 4. april 2019. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 500 af 1. maj 2019

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK-orienteringsbrev efter høring
Høringsnotat
Høringssvar, samlet

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Svar på spørgsmål om geotermi stillet under førstebehandling, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Spørgsmål fra førstebehandling af L179 om ændring af undergrundsloven
Oversendelsesbrev til EFK-udvalget

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringsforslag til L179

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 28/3-19

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.