B 62 Forslag til folketingsbeslutning om ændret skattefradrag for kontingenter til fagforeninger.

Ved beslutningsforslaget pålægges regeringen inden udgangen af folketingsåret 2018-19 at fremsætte lovforslag, der ændrer reglerne for skattefradrag for kontingenter til fagforeninger. Med forslaget skal der indføres et krav for opnåelse af skattefradrag for fagforeningskontingenter, så der alene kan opnås skattefradrag for kontingenter til fagforeninger, som enten er medlem af en hovedorganisation, hvorunder der samlet er indgået overenskomst for minimum 25 pct. af medlemmerne, eller hvor den enkelte fagforening selv har indgået overenskomst for minimum 25 pct. af deres medlemmer. Med lovforslaget skal der endvidere indføres øget fradragsret for kontingenter til fagforeninger, der enten er medlem af en hovedorganisation, hvorunder der samlet er indgået overenskomst for minimum 25 pct. af medlemmerne, eller som selv har indgået overenskomst for minimum 25 pct. af deres medlemmer.

Fremsat den: 7. december 2018. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.